h

Verkiezingen Programma 2019-2023

Tijdens de Statenverkiezingen op 20 maart 2019 kiezen wij als Zeeuwen niet alleen een nieuw provinciebestuur. Indirect kiezen we ook een nieuwe Eerste Kamer. Een stem op de SP vergroot de kans dat we een eind kunnen maken aan het onrechtvaardig regeringsbeleid van de afgelopen jaren.

Zeeland is het waard om trots op te zijn. In veel opzichten is sprake van een goed werk-, woonklimaat, met veel mogelijkheden voor ontspanning in landschap en natuur. De SP wil dat goede leef- en vestigingsklimaat beschermen tegen te veel inhaligheid. Dat is hard nodig.

Het landelijk beleid heeft steeds meer van die waarden afhankelijk gemaakt van privaat winstbejag. Datzelfde geldt voor de gemeenschapsvoorzieningen. Het provinciebestuur heeft zich dat te weinig aangetrokken. Zowel de kwaliteit als de bereikbaarheid en betaalbaardheid van voorzieningen zijn verslechterd. Dat geldt vooral de gezondheidszorg, het geestelijk welzijn, de maatschappelijke opvang en het openbaar vervoer.  

De SP ijvert voor herstel van het evenwicht tussen economische belangen en menswaardigheid. Het is hoog tijd voor rechtvaardigheid. De uitwerking daarvan vindt U in ons verkiezingsprogramma.

U bent hier