h

Westerschelde Container Terminal (WCT)

15 maart 2014

Blij met een dode mus....

”De vlag hing al uit, de WCT plannen eindelijk overboord gegaan. Eindelijk verstandigheid als het om de WCT gaat…. Helaas niets bleek minder waar.” Zo begon Roland van Tilborg, SP Statenlid, zijn betoog bij het interpellatiedebat wat de Partij voor Zeeland had aangevraagd over de Westerschelde Container Terminal(WCT).

Lees verder
10 september 2012

Schrappen Franse waterverbinding komt als verrassing voor Gedeputeerde

Tijdens de Statencommissievergadering Economie en Mobiliteit van 3 september heeft de SP het College, in het bijzonder Gedeputeerde Van Beveren, verrast met de mededeling dat de aanbesteding voor het realiseren van het kanaal tussen het Seine- en Scheldebekken (voorlopig) is stop gezet in Frankrijk.

Dit alles had te maken met het feit dat er in deze commissievergadering gesproken werd over het Statenvoorstel “Beleidsplan Goederenvervoer 2012-2018” waar de realisatie van dit kanaal een rode draad vormt als het om vervoer over water gaat.
Doordat de huidige Franse regering liever ziet dat de bestaande vaarwegen worden gerenoveerd en verbeterd, is het miljarden kostende plan voor een nieuw kanaal op losse schroeven komen te staan.

Lees verder
25 mei 2010

Is de WCT een verloren en gelopen race?

Voor de fractie van de Socialistische Partij Zeeland wel

Lees verder
9 februari 2007

Jonge "SP" statenleden strijden tegen de WCT

jongestatenleden Vandaag waren er jongeren op bezoek in het provinciehuis. Drie verschillende groepen deden alsof ze de SP-fractie waren.

Lees verder

U bent hier