h

Schrappen Franse waterverbinding komt als verrassing voor Gedeputeerde

10 september 2012

Schrappen Franse waterverbinding komt als verrassing voor Gedeputeerde

Tijdens de Statencommissievergadering Economie en Mobiliteit van 3 september heeft de SP het College, in het bijzonder Gedeputeerde Van Beveren, verrast met de mededeling dat de aanbesteding voor het realiseren van het kanaal tussen het Seine- en Scheldebekken (voorlopig) is stop gezet in Frankrijk.

Dit alles had te maken met het feit dat er in deze commissievergadering gesproken werd over het Statenvoorstel “Beleidsplan Goederenvervoer 2012-2018” waar de realisatie van dit kanaal een rode draad vormt als het om vervoer over water gaat.
Doordat de huidige Franse regering liever ziet dat de bestaande vaarwegen worden gerenoveerd en verbeterd, is het miljarden kostende plan voor een nieuw kanaal op losse schroeven komen te staan.

“Dit is een goede zaak” zegt Roland van Tilborg, woordvoerder Economie en Mobiliteit. “Vooral voor de kleinere binnenvaart die tussen Parijs en Nederlandse havens hun vracht vervoeren. De kleine(re) schepen zijn uitermate geschikt voor het vervoer over de zogenaamde ‘haarvaten’ maar kunnen ook over grotere wateren varen( bv de Westerschelde). Omdat zij geen overslagplaats(en) nodig hebben, kunnen zij gemakkelijk van de ene binnenhaven naar de andere varen, dit levert ook tijdwinst op en minder vrachtwagenbewegingen voor de wegen op”.

Nu de kans er inzit dat de Seine-Schelde verbinding niet op korte termijn gerealiseerd gaat worden hecht de SP er grote waarde aan dat de ontwikkelingsmogelijkheden in de Zeeuws- Vlaamse Kanaalzone goed onderzocht en in de gaten gehouden worden.

In het plan wordt ook de Westerschelde Container Terminal genoemd. Van Tilborg: “In 2011 heb ik al een aantal maal gevraagd of er uitzicht was op een of meerdere exploitanten. Daar werd destijds negatief op geantwoord.

Tot op heden is er absoluut nog geen vooruitzicht op dat er binnen korte tijd wel een exploitant gevonden gaat worden.” De SP is ook van mening dat de overslag van containers een belangrijke plaats in neemt in het goederenvervoer. Maar zet dan in, zoals de Fransen doen, op de bestaande mogelijkheden en geef bestaande ondernemingen een reële kans om hierin uit te breiden, voordat er nog meer miljoenen in het “dode paard”, de WCT, gestoken wordt.

U bent hier