h

Landschap en Natuur

Foto: SP / Eigen foto

25 mei 2023

Eindelijk een verbod op varend ontgassen

Foto: SP

SP Zeeland heeft zich in de Provinciale Staten door de jaren heen altijd hard gemaakt voor een verbod op varend ontgassen in Zeeland. Het ziet er na al die jaren uit dat het er ook eindelijk van gaat komen.

Lees verder
12 oktober 2021

Gebiedsvisie Veerse Meer

Foto: SP Zeeland

Gebiedsvisie Veerse Meer. De SP vindt dat we de visie vandaag met elkaar moeten vaststellen, met name vanwege wat er nog allemaal in de pijplijn zit en nog bij komt. Er ligt een rol voor de provincie om regie te nemen met betrekking tot de wegen die naar het Veerse Meer leiden. Waterkwaliteit moet een absoluut speerpunt zijn in deze visie.

Lees verder
30 september 2016

Geen groot belevingspark, maar natuurbeleving dichtbij huis

Geen groot natuurbelevingspark, maar natuurbeleving voor iedereen dichtbij huis. Een amendement op de kadernota natuurvisie van de SP en mede-indienende partijen D66, CDA, GL, 50plus is in de Statenvergadering van 30 september alsnog aangenomen.

Lees verder
30 september 2016

De kust is geen product

Foto: SP

De SP Zeeland vindt Zeeuwse Kustvisie belangrijkste stuk van dit jaar en wil weten wat er precies in komt.

Lees verder
22 januari 2016

Vragenlijst kust en bebouwing

Foto: Sylvia Tuinder

De SP in Zeeland maakt zich samen met  vele Zeeuwen zorgen over de ambities om de Zeeuwse kust verder te bebouwen met recreatieparken en zomerverblijven. Voor de SP is een volgebouwde kust zoals in Knokke een schrikbeeld. Om te weten te komen hoe inwoners en bezoekers denken over toenemende bebouwing op en rond de kust is de Statenfractie een onderzoek gestart.

Lees verder
14 januari 2016

SP stelt vragen over de kust en kustbebouwing aan het dagelijks provinciebestuur

De SP maakt zich zorgen over de toenemende kustbebouwing en heeft vragen naar aanleiding van het besluit van de ministerraad dd 18 december jl. om het algemene verbod op kustbebouwing op te heffen door aanpassing in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).

Lees verder

U bent hier