h

De SP stelt opnieuw vragen over een vrijwillig bevolkingsonderzoek naar het PFAS gehalte in het bloed onder Zeeuwen

21 januari 2022

De SP stelt opnieuw vragen over een vrijwillig bevolkingsonderzoek naar het PFAS gehalte in het bloed onder Zeeuwen

Foto: SP

De fractie van de Socialistische Partij in de Provinciale Staten van Zeeland heeft opnieuw vragen gesteld over een te houden bevolkingsonderzoek. Aanleiding voor deze vragen was het bericht in het PZC van 21 januari waarin staat dat een inwoner van Hulst zelf onderzoek heeft laten doen naar het PFAS-gehalte in zijn bloed. De uitslag hiervan was alarmerend. Elke liter bloed in het lijf van deze inwoner bevat 7.58 microgram perfluoroctaanzuur (PFOA). Ter vergelijking: zeker 95% van de onderzochte groep bewoners in een straal van 3 km rond de 3M fabriek in Zwijndrecht heeft een PFOA-waarde van minder dan 3.5 microgram. Hij  heeft dus meer dan 2x zoveel PFOA in zijn bloed dan 95% van de onderzochte groep.

De SP is opnieuw zeer verontrust en vraagt Gedeputeerde Staten opnieuw - en zal dit ook blijven doen - om een bevolkingsonderzoek.

De SP heeft de volgende vragen gesteld:

  1. Is het College gezien deze uitkomst bereid om de GGD opdracht te geven zo spoedig mogelijk een bevolkingsonderzoek op vrijwillige basis te starten onder de Zeeuwen die aan de grens bij Antwerpen wonen en zij die aan de Westerschelde wonen?
  2. Is het College bereid om via de GGD contact op te nemen met de huisartsen in deze gebieden om te zien of ziektes die bekend zijn als gevolg blootstelling aan PFAS-sen in dit gebied vaker voorkomen dan het landelijk gemiddelde.
  3. Is het College bereid om in het PFAS dossier niet meer achter de feiten aan te lopen maar vanaf nu juist voor de troepen uit te lopen?

Reactie toevoegen

U bent hier