h

Bestaanszekerheid

10 november 2023

Bestaanszekerheid

Foto: Marja Snoeren

Een onderwerp waar de Socialistische Partij al jaren aandacht voor vraagt. Blijkbaar is de analyse van de SP al die jaren al kloppend, want nu staat het in bijna alle verkiezingsprogramma’s van bijna alle partijen. Wij hebben het dan over de doorgeschoten marktwerking in bijvoorbeeld de woningbouw, en de zorg, in de ouderenzorg en ga zo maar door.

SP Statenlid Ger van Unen haalt als voorbeeld aan dat ouderen in de reguliere zorg nog slechts 1 keer per week gedoucht worden en de rest van de week worden ‘opgepoetst’ met een soort van chemisch washandje’. We hopen echt op verandering nu andere partijen het licht eindelijk ook gezien hebben.

Ger van Unen: "Dan over het woord Bestaanszekerheid. De SP heeft dat woord nooit eerder gebruikt op deze manier, maar het is wel precies waar wij voor staan”. Voor ons gaat het om genoeg geld om eten te kopen, een dak boven ieders hoofd, goed en bereikbaar onderwijs en betaalbare gezondheidszorg voor iedereen. Voor Zeeuwen die zich geen zorgen hoeven te maken of ze de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Kinderen die niet meer zonder eten naar school toe hoeven. Dat er een einde komt aan de armoede in ons rijke land.

Provinciale Staten mag geen inkomenspolitiek voeren. Maar we kunnen wel een aantal kosten omlaag brengen zodat mensen net iets minder zorgen hebben. Daarom dienen we de motie Bestaanszekerheid in.

We vragen hiermee aan Gedeputeerde Staten om een pakket maatregelen uit te werken. Ger van Unen: “Ik vraag u om met een andere bril te kijken naar de dingen die we moeten doen. Omdat de bestaanszekerheid van steeds meer mensen onder druk staat, omdat de kosten voor vervoer en energie de belangrijkste oorzaken hiervan zijn en omdat veel Provinciale middelen toch al bestemd zijn voor klimaat, milieu en vervoer.

We kunnen meer doen aan verduurzaming van woningen, isolatiesubsidie inrichten, hulp bij energietransitie, een dalurentarief in het Openbaar Vervoer bijvoorbeeld. Extra dingen die direct iets opleveren in de portemonnees van mensen.

Ger daagt die partijen die bestaanszekerheid in hun verkiezingsprogramma’s hebben opgenomen uit, deze motie te ondersteunen. Zodat de provincie meer gaat doen om inwoners van Zeeland die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, te ondersteunen op die beleidsterreinen waar de provincie over gaat. Want binnen de taken van PS kunnen we de kosten van mensen wel degelijk omlaag helpen.

We vonden medestanders in de Partij voor Zeeland, Christen Unie, PvdA-GroenLinks en de Partij voor de Dieren. De andere partijen: Het staat wel in de verkiezingsprogramma's, maar als het puntje bij paaltje komt ....

Reactie toevoegen

U bent hier