h

SP vindt onderzoek milieugevolgen kerncentrales overbodig

30 augustus 2007

SP vindt onderzoek milieugevolgen kerncentrales overbodig

De SP-fractie van de Provinciale Staten Zeeland vindt dit onderzoek overbodig om minstens drie redenen. De SP Fractie stelt daarom vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

De SP-fractie van de Provinciale Staten Zeeland vindt dit onderzoek overbodig om minstens drie redenen.

1. Het is merkwaardig dat dit onderzoek voorgesteld wordt, terwijl er geen oplossing is voor het kernafval.

2. De aansprakelijkheid bij ongevallen met kerncentrales is beperkt, zodat schade van ongelukken wordt afgewenteld op de bevolking.

3. Een kerncentrale moet ver van dicht bewoonde gebieden komen omdat daar minder moeilijk te evacueren mensen wonen.

De SP Fractie stelt daarom de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

1. Kan het college van Gedeputeerde Staten zich vinden in de onder 1, 2 en 3 gegeven visie van de SP en is het college bereid deze visie over te brengen naar de regering?

2. Mocht het college hiertoe niet bereid zijn, wil het dan aangegeven waarom niet?

U bent hier