h

Aandeelhouders Delta kiezen niet voor schone toekomst

29 juni 2011

Aandeelhouders Delta kiezen niet voor schone toekomst

Op 27 juni hield Delta haar aandeelhoudersvergadering in Middelburg. De Zeeuwse afdelingen van de SP, initiatiefnemer van comite Borssele 2 Nee, waren ook aanwezig samen met de coalitie van SchoonGenoegVanKernenergie.nl om de aanwezigen te herinneren aan de keuze die zij hebben; gaan we voor schone energie of voor kernenergie ?

 

Kiezen voor allebei is niet mogelijk, de investeringen die Delta nu doet voor een kerncentrale kan het bedrijf immers niet uitgeven om te investeren in duurzame energie of om de zonnecellenfabrikant Solland te redden.

 

Daarnaast is de opgewekte energie ook een bedreiging voor elke ondernemer die wil investeren in duurzame energie. Zolang Delta het voornemen heeft om enorme hoeveelheden goedkope atoomstroom op het net te pompen zal dit concurrerend werken met een bedrijf dat duurzame energie wil produceren.

Daarmee worden lokale initiatieven van de markt gedrukt. Immers kunnen duurzame vormen van energie niet concurreren met een kerncentrale waarbij de winst naar bedrijven gaan, maar de lange termijnkosten (zoals opslag voor 240.000 jaar en afbraak van de centrale ) bij de overheden liggen. Daarom had de coalitie 2 verschillende poorten gemaakt bij de ingang van Delta, één groen en duurzaam, de andere poort vertegenwoordigde kernenergie.

Aan de aandeelhouders de keus !

Ondanks dat de actievoerders ( met support van onze vaste protestzanger Tijl Damen ) nog vooraf de autoramen wasten zodat de inzittenden met een heldere en schone blik een keuze konden maken, was het bedroevend om te constateren dat slechts 4 van de 14 aandeelhouders de groene poort kozen.

Alhoewel, tot voor kort spraken alle aandeelhouders zich nog unaniem uit voor de komst van de nieuwe kerncentrale. Zien we hier de eerste scheuren in het maatschappelijk draagvlak waar Delta zich altijd mee verdedigt? Ook de poll van Omroep Zeeland gaf hoop, maar liefst 68% van de Zeeuwen ziet liever meer windenergie dan een tweede kerncentrale. Deze uitslag is vooral opmerkelijk omdat windmolens de laatste tijd nogal onder vuur liggen door critici.

De tegenstanders van kernenergie lijken dus terrein te winnen, hoe kan het ook anders gezien de vele valide argumenten die het comité en de coalitie van SchoonGenoegVanKernenergie.nl telkens aandragen.

Het is nu aan ons de taak om deze voorsprong verder uit te bouwen, totdat heel Nederland schreeuwt: "Borssele 2? Nee !"

U bent hier