h

"Dertig procent van onze kerncentrale in handen van vieze bruinkoolboer RWE"

25 juni 2011

"Dertig procent van onze kerncentrale in handen van vieze bruinkoolboer RWE"

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 24 juni stemde een ruime meerderheid in met de uitbreiding van de aandelen van Delta in de kerncentrale van Borssele.

Delta was voor 50% eigenaar van de enige energie-opwekkende kerncentrale van Nederland en breidt dat uit naar 70%.

Veel partijen zagen dit als winst, Delta maakt haar positie sterker en krijgt meer zeggenschap in EPZ, de eigenaar van de kerncentrale. Toch is er een zeer belangrijke keerzijde van de medaille. De andere 30% komen namelijk in handen van de Duitse Bruinkolengigant RWE, die 950 miljoen klaar had staan voor het volledige aandelenpakket maar nu een veel kleiner aandeel krijgen.

 

De reden dat deze 50% aandelen verdeeld worden, komt door de verkoop van energiebedrijf Essent. Dit was vroeger eigendom van ondermeer de provincies Brabant en Limburg. Deze provincies wilden het complete energiebedrijf ( inclusief 50% van de kerncentrale ) verkopen aan RWE, maar Delta en de Nederlandse politiek staken daar een stokje voor. Gesteund door een motie in de Tweede Kamer die opriep om de kerncentrale in publieke handen te houden, startte Delta meerdere rechtszaken. Met succes overigens, afgezien van een nog lopende bodemprocedure is Delta altijd in het gelijk gesteld.

Vanuit dit oogpunt is het vreemd dat de beide kemphanen nu hun ruzie gestaakt hebben en een overeenkomst hebben getekend met de toezegging dat RWE ook mee mag doen in het volgende project van Delta, de tweede kerncentrale van Borssele. Als de partijen allebei zo overtuigd zijn van het gelijk, waarom willen ze de zaak dan toch gladstrijken met zo'n overeenkomst? Zou die deelname in de nieuwe kerncentrale de doorslaggevende factor zijn geweest?

Delta had in 2009 ook niet verwacht dat zij ooit zouden inschikken met deze deal. Om het publiek belang en de algemene veiligheid te waarborgen wilden zij toen "desnoods de hele kerncentrale overnemen". Toch schikt Delta nu in, zij krijgen 70% en denken daarmee een stevige basis te hebben, terwijl er alsnog een commerciële energiereus een derde van de aandelen krijgt.

Daarmee heeft RWE een dikke vinger in de pap bij de kerncentrale, terwijl het bedrijf als hoogste prioriteit winst wil maken. Immers is het bedrijf zonder winst ten dode opgeschreven. Bij een overheidsbedrijf ligt dat anders, zij kunnen voorwaarden stellen dat hún bedrijf niet zoveel mogelijk winst moet maken maar de veiligheid op nummer 1 zet of de energiekosten voor de afnemers zo laag mogelijk maakt. Omdat energie een basisbehoefte is voor alle Nederlanders zouden alle lagen van de overheid, Rijk, provincie en gemeenten er dan ook goed aan doen om de energiemarkt zoveel mogelijk te kunnen sturen. Dat kan niet als we commerciële partijen toelaten op deze markt, ook niet voor 30%.

 

Betoog aandelen RWE in kerncentrale ( .PDF 157KB )

 

U bent hier