h

'College wil liever droom van nieuwe kerncentrale, dan nieuwe bedrijven in haven'

3 februari 2012

'College wil liever droom van nieuwe kerncentrale, dan nieuwe bedrijven in haven'

Vrijdag 3 februari diende de SP een motie in over de reservering voor een nieuwe kerncentrale. 'Nu Delta en RWE allebei geen toekomst meer zien in nieuwe kerncentrales is het te zot voor woorden dat er in de Vlissingse haven nog steeds ruimte gereserveerd wordt. Ruimte die we veel beter kunnen gebruiken voor het verstevigen van de Zeeuwse economie' zegt Statenlid Jeroen van Dijen.

Het terrein voor de nieuwe kerncentrale. © Google Maps

'Uit gesprekken met Zeeland Seaports, die de havengrond verkoopt of verpacht aan bedrijven, blijkt dat er veel interesse is voor de 25 tot 30 hectare die nu gereserveerd is voor de nieuwe kerncentrale. Zeeland Seaports heeft zelfs al klanten moeten afwijzen en één bedrijf heeft al toegezegd dat als de reservering voor "Borssele 2" komt te vervallen zij morgen het contract tekenen om daar hun bedrijf te vestigen. Ik begrijp dan ook niet dat dit college liever instemt met een droom op de lange termijn, namelijk een nieuwe kerncentrale, dan nu de ruimte geven aan nieuwe bedrijven in het Sloegebied.'

 

Toch kon het college van Gedeputeerde Staten zich daar niet in vinden. 'Het is mijn inziens onjuist dat het waarborgingsbeleid kernenergie economische activiteiten zou hinderen of dat er een claim zou zijn op de gronden van de haven.' zei Gedeputeerde Van Beveren.

'Uit het derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) blijkt heel duidelijk dat er op de locaties Borssele, Eemshaven en Maasvlakte geen enkel bedrijf mag komen die in de verre toekomst de vestiging van een kerncentrale kan belemmeren of verhinderen' citeert Van Dijen. 'Dat is al sinds 1977, dus 35 jaar, van kracht én blijft nog tot 2020 gelden.'

'Ik weet het dan verder niet' zegt de Gedeputeerde. 'Maar het lijkt ons onverstandig om nu al de claim op te heffen, daarom ontraden wij deze motie.' Alleen de PvdA, Groenlinks en D66 steunden de motie van de SP, maar met 12 stemmen was dat niet voldoende voor een meerderheid.

Van Dijen reageert teleurgesteld: 'De coalitiepartijen hebben de mond vol over meer economische trekkers en meer werkgelegenheid in Zeeland, het staat zelfs in het coalitie-akkoord. Maar door dit soort besluiten laten zij hun ware gezicht zien, alles moet wijken voor een kerncentrale die er waarschijnlijk nooit komt.'

 

Motie Waarborgingsbeleid Kernenergie ( 128KB .PDF )
Omroep Zeeland: 'Grond voor Borssele-2 blijft gereserveerd'
PZC: 'Claim blijft op grond voor tweede kerncentrale Borssele'
Nu.nl: 'Grond in Borssele blijft voor kerncentrale'

 

U bent hier