h

Provincie volgt SP: 10 miljoen voor nieuwe kerncentrale onderdeel van groter traject

1 februari 2012

Provincie volgt SP: 10 miljoen voor nieuwe kerncentrale onderdeel van groter traject

Het College van Gedeputeerde Staten erkent dat de toekenning van €10 miljoen euro voor een nieuwe kerncentrale onderdeel is van het totale investeringstraject (€60 miljoen euro) van Delta. Dat schrijven zij in antwoord op schriftelijke vragen van de SP. Het College geeft aan dat de "aandeelhouders dit hebben goedgekeurd als maximum om uit te geven als voorbereidingskosten om te komen met een goed onderbouwd voorstel inzake de Voorbereidingskosten vergunningaanvraag KCB II."

Volgens SP Statenlid Jeroen van Dijen is het College daarmee buiten haar boekje gegaan: 'In de antwoorden op onze vragen bevestigt het College nogmaals dat de Staten het goedkeuringsrecht hebben voordat Delta een traject aangaat wat in totaal meer dan €55 miljoen euro kost. Dit bedrag opknippen in verschillende stukjes om zo de democratische besluitvorming te ontwijken zou volgens Gedeputeerde Van Beveren niet toegestaan worden.'

 

'Onze verbazing was dan ook enorm toen wij 22 december lazen dat de aandeelhouders tóch instemmen met de eerste trede van dit miljoenenproject zonder dat de Provincie, als grootste aandeelhouder, een standpunt had ingenomen over deze investering! Delta besloot zelf om het voorstel terug te nemen uit angst voor een meerderheid die tegen het voorstel zou stemmen. De aandeelhouders hadden dan ook op 22 december moeten besluiten om eerst een mandaat van de volksvertegenwoordigers te krijgen en niet via een ondemocratisch achterdeurtje alsnog hun zin doordrukken.'

'Het had het College van Gedeputeerde Staten enorm gesierd als zij mans genoeg waren om in antwoord op onze vragen eerlijk te zeggen: "Sorry, we hadden dit eerst moeten voorleggen aan de Staten. We zullen dit niet meer laten gebeuren." Even goede vrienden. Maar niets daarvan, we krijgen een heel feitenrelaas met de voorwaarden voor verdere investeringen maar een antwoord op onze vraag ontbreekt volledig.

De SP heeft daarom vervolgvragen ingediend bij het College.

 

Antwoord op vragen van 22 december: Investering Delta ( 145 KB .pdf )
Delta voert 1/6de deel van ingetrokken voorstel toch uit
Vervolgvragen over Investering Delta ( 166 KB .pdf )

 

U bent hier