h

Alleen SP voor alternatieven ganzenbestrijding

1 december 2012

Alleen SP voor alternatieven ganzenbestrijding

Tijdens de Commissie Ruimte, Ecologie en Water van 30 november heeft de SP opnieuw gepleit voor alternatieve oplossingen om het afschieten en vergassen van ganzen te voorkomen.

De Nederlandse Melkveehouders Bond en de Nederlandse Akkerbouw Bond hadden in een brandbrief aan de commissie gevraagd om ook in de winter, wanneer het voedsel schaars en de overlevingskans klein is, ganzen af te schieten en daarbij ook te mogen jagen in beschermde natuurgebieden als de EHS.

Gepubliceerd door woutervv volgens Attribution-Noncommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)foto: woutervv (CC BY-NC-SA 2.0)
Jeroen van Dijen, woordvoerder Milieu: 'Deze verzoeken van de boerenlobby werken alleen maar averechts. Uit onderzoek van de vogeltel organisatie SOVON blijkt dat meer afschot helemaal niet zorgt voor minder ganzen omdat de overgebleven ganzen zich weer razendsnel voortplanten. Iedereen is het er over wel eens dat de ganzenpopulatie enorm gegroeid is, maar om dit terug te dringen moet de boerenlobby ook vooral de hand in eigen boezem steken.'

Volgens Van Dijen moet daarbij voornamelijk gekeken worden naar hoofdfactoren die de populatie in stand houden: een geschikte leefomgeving, de hoeveelheid aanwezig voedsel en het aantal natuurlijke vijanden. Rapporten die de Dierenbescherming heeft opgesteld laten zien dat er voldoende alternatieven zijn om de ganzenpopulatie op een diervriendelijke manier in te perken.

'Door bijvoorbeeld het waterpeil te verhogen of te verlagen kan je de aantrekkelijkheid van het gebeid voor ganzen verkleinen. Aan de andere kant kan een gebied waar ganzen juist wel welkom zijn aantrekkelijker worden gemaakt door het inzaaien van witte klaver.' zegt Van Dijen. 'Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen zoals het ganzenlint, dat vorig jaar de landbouw innovatie prijs won.'

'Ook zijn er mogelijkheden om de natuurlijke vijand, de vos, niet langer te bejagen. In de Oostvaardersplassen is dit beproeft en zeer succesvol. Door het niet langer bejagen van vossen vallen zij de ganzen aan waardoor kieviten en andere vogels een hogere overlevingskans hebben. Een win-win situatie, geen dode vossen en minder overlast van ganzen. En tot slot moet er dan ook nagedacht worden over de akkers zelf, immers zijn het de boeren zelf die overgestapt zijn naar engels raaigras wat zeer eiwitrijk is en daardoor een belangrijk voedselbron voor de gans die zij met man en macht willen bestrijden.'

'Het is te prijzen dat de bonden zeggen dat zij liever schade aan gewassen willen voorkomen dan een schadeclaim in te moeten dienen, maar dan moeten ze toch erkennen dat het afschieten een symptoombestrijding is, zolang je niet de inrichting van het landschap en de hoeveelheid aanwezig voedsel wil beperken. De nu voorgestelde eenzijdige aanpak zal helaas geen enkel resultaat boeken.'

Helaas deelt niemand van de commissie het standpunt van de SP en blijven zij vasthouden aan vergassing en afschot, zelfs GroenLinks.

Bekijk de vergadering van de commissie
Brandbrief NMV/NAV (pdf)
PZC: Boeren zijn beleid voor ganzen beu

U bent hier