h

SP stelt vragen over transportvergunning kernafval

28 november 2016

SP stelt vragen over transportvergunning kernafval

Foto: SP

28 november werd bekend dat Kernafvalverwerker COVRA bij de aanvraag van de transportvergunning voor kernafval van Petten naar Nieuwdorp uit is gegaan van een te lage radioactiviteit.

COVRA stelt zelf dat: “abusievelijk de neutronendosis van de te vervoeren Am/Be bron niet is meegenomen in het bepalen van de totale transportindex”. Het transport bleek vier keer zo radioactief als aanvankelijk werd gedacht.

Omdat COVRA zelf achter deze fout kwam is alsnog een verzoek gedaan om de vergunning aan te passen. Deze vergunning had als uiterste datum 1 december. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft vorige week ingestemd met deze wijziging. Onduidelijk is of het transport inmiddels al heeft plaatsgevonden en met welke verpakking dit is gebeurd.

De SP heeft hierover schriftelijk vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van de Provincie. 

U bent hier