h

SP wil opheldering over gebruik van cultuurgeld voor Zeeland-promotie

25 januari 2017

SP wil opheldering over gebruik van cultuurgeld voor Zeeland-promotie

De SP Zeeland wil duidelijkheid over het gebruik van provinciale cultuurbugetten voor Zeeland-promotie. Het provinciebestuur subsidieert grote festivals, zoals het commerciële Concert at Sea, omdat die promotionele waarde zouden hebben. Maar dat gaat ten koste van andere culturele evenementen in de provincie. De SP vindt dat niet juist. Om de kwestie aan de kaak te stellen heeft de Statenfractie van die partij vandaag aan aantal schriftelijke vragen gesteld.

De SP is extra gealarmeerd door een brief waarin het dagelijks provinciebestuur aankondigt om in 2018 geld weg te halen uit het cultuurbudget en dit onder te brengen bij het budget voor Zichtbaar Zeeland, bedoeld voor het subsidiëren van promotionele activiteiten, zoals culturele evenementen die Zeeland gebruiken als decor en inspiratiebron. Daarbij gaat het met name om Concert at Sea, Zeeland Nazomer Festival en Film by the Sea. Dit lijkt in tegenspraak met een eerdere belofte van de gedeputeerde dat de promotie van Zeeland niet vanuit het budget van cultuur betaald zal worden.

,,Betekent dit daarmee dat de cultuur vanaf 2018 minder geld krijgt?”, wil de SP weten. De statenfractie wil ook opgehelderd zien welke bedragen het college van GS precies vanuit de cultuur wil verschuiven naar het promotiebudget Zichtbaar Zeeland.

Fractievoorzitter Ger van Unen: ,,Dit jaar al gaat 3 ton minder naar cultuur. Het kan niet zo zijn dat daar bovenop ook nog een deel weglekt naar promotie. Reclamegeld haal je uit de economische pot. Als je een advertentie zet, betaal je dat ook niet met cultuurgeld.”

De SP-fractie heeft hierover de volgende vragen:

  1. Is het college het met de fractie van de SP eens dat geld wat door PS bestemd is voor cultuur ook aan cultuur uitgegeven dient te worden?
  2. Komen met deze aanpassing de budgetten zoals die toegekend zijn aan cultuur te verschuiven naar de promotie van Zeeland (de Maatschappelijke opgave Zichtbaar Zeeland)? Zo ja, betekent dit daarmee dat cultuur vanaf 2018 minder geld krijgt?
  3. Welke bedragen (wanneer we uitgaan van de budgetten van 2017) verschuiven vanuit cultuur naar Zichtbaar Zeeland?

U bent hier