h

Tweede Kamer achter SP-motie alertheid Belgische kerncentrales

27 januari 2017

Tweede Kamer achter SP-motie alertheid Belgische kerncentrales

De Tweede Kamer heeft deze week kamerbreed een motie aangenomen van het SP-kamerlid Eric Smaling. Die roept op 'met gelijkgestemde buurlanden alle beschikbare nationale en internationale druk- en hulpmiddelen in te zetten ter beveiliging van de Belgische kerncentrales' in Doel en Tihange. Dit om de Belgische regering 'er toe te bewegen alert te zijn op onveilige situaties en tot actie te manen deze te voorkomen'.

De SP-motie volgt op het verzoek van minister Schultz aan de Belgische regering om te overwegen de kerncentrales stop te zetten, zo lang onduidelijkheid bestaat over de brandveiligheid van de centrale in Tihange. Eerder al uitte de Belgische toezichthouder zware kritiek op de veiligheidscultuur, en was sprake van voortdurende incidenten in de kerncentrales.

Steeds melden de autoriteiten dat de veiligheid van het nucelaire deel van de kerncentrales op orde is. Wat betreft de veiligheidscultuur zijn inmiddels maatregelen genomen, zo verzekert België. Maar, aldus de kamermotie van de SP: de zorgen van bewoners in de drie zuidelijke provincies van Nederland in stand zijn gebleven.

Voorzitter Ger van Unen van de SP-statenfractie drong er vandaag dan ook op aan bij de Zeeuwse Commissaris van de Koning zich niet te beperken tot het inwinnen van inlichtingen, maar daarbij nadrukkelijk ook de toenemende bezorgdheid tot uitdrukking te brengen van de Zeeuwse bevolking.

Dat bleek tegen het zere been van enkele andere fracties in de Zeeuwse Staten. Met name vanuit de SGP, de PVV, de VVD, de PvdA en zelfs GroenLinks werd opgemerkt dat het wel goed zit met de voorzichtiger koers die de Zeeuwse commissaris vaart, en werd betwijfeld of de Zeeuwse bevolking zich inderdaad steeds meer zorgen maakt.

Wel bleek in de staten behoefte aan een nieuwe informatieve bijeenkomst met vertegenwoordigers van de Belgische kerncentrales, de toezichthouders en de Veiligheidsregio Zeeland. Die zal later dit jaar plaatsvinden, zegde de commissaris toe. SP-fractievoorzitter Ger van Unen drong er op aan niet alleen te luisteren naar mensen die commercieel belang hebben bij de kerncentrales, maar ook naar andere geluiden.

U bent hier