h

Veel mis in Zeeuwse geestelijke gezondheidszorg

22 januari 2017

Veel mis in Zeeuwse geestelijke gezondheidszorg

Foto: henk postma

De SP neemt geen genoegen met het rooskleurig beeld dat wordt geschetst van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Zeeland. ,,Dat het allemaal wel meevalt, staat in schril contrast met wat je hoort op straat”, zei SP-fractievoorzitter Ger van Unen vrijdagmiddag tijdens de vergadering van een Statencommissie. Ze wees op recente incidenten met ‘verwarde mensen’ in Axel, Kloetinge, Goes en Vlissingen. Ook van psychiatrisch patienten hoort de SP dat het slecht gaat met de zorg.

Eén van de oorzaken is de sluiting van de  opname-afdelingen voor psychiatrie in de ziekenhuizen van Vlissingen en Terneuzen. Er zijn nu alleen nog maar opname-mogelijkheden bij Emergis in Kloetinge. De Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (CTZZ) meldde desondanks dat dit niet leidde tot ‘excessen’.  Maar woordvoerder Jos Houtzager van de patientengroep ZAAP (foto) vindt dat onzin: de toeloop op Emergis werd zo groot dat Emergis opnamestops afkondigde en de wachtlijsten groeiden. 

Eerder deze maand vroeg de Statenfractie van de SP hierover opheldering door het stellen van een reeks schriftelijke vragen. Uit de antwoorden van GS bleek dat de CTZZ weliswaar onderzoek had verricht, maar dat dit was toegespitst op de reistijdenproblematiek. Buiten beschouwing bleven de gevolgen van beddenvermindering en het uitblijven van volwaardige IHT-teams voor intensieve thuisbehandeling. 

De vragen van de SP brachten aan het licht dat sowieso het een en ander mis is, zowel door bezuinigingen als het ontbreken van voldoende goed opgeleid personeel. Zo is sprake van hoge werkdruk, en blijkt thuisbehandeling in veel gevallen beperkt tot kantooruren, terwijl problemen zich juist vaak voordoen in de weekeinden en de nachtelijke uren. Er is dan slechts zorg gewaarborgd door de crisisdienst.

Dit betekent dat dan alleen aandacht kan worden geschonken aan mensen die een ernstig gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen. In alle andere gevallen moeten cliënten en mantelzorgers zichzelf maar zien te redden, waardoor problemen verergeren en escaleren. Dat alles is bij de CTZZ buiten beeld gebleven, blijkt uit de antwoorden op de vragen van de SP.

Voor fractievoorzitter Ger van Unen is de kous hiermee niet af. Ze vroeg ook aandacht voor problemen die buiten beeld blijven omdat mensen steeds vaker zorg mijden, bijvoorbeeld doordat ze slechte ervaringen hebben met Emergis, maar nergens anders terecht kunnen. Of omdat ze eigen bijdragen of eigen risico niet kunnen betalen. ,,Allemaal dingen die we in de rapportage niet terugvinden.”

Weer een heel ander probleem speelt binnen de jeugdzorg: ,,Gemeenten die tegen de huisarts zeggen dat die niet mag doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater, maar het de artsen-assistent moeten laten doen.”

Omdat nog lang niet alle vragen naar behoren zijn beantwoord, komt de SP in de komende vergadering op de kwestie terug.

U bent hier