h

SP veroordeelt misleidend voorstel dierenwelzijn

17 maart 2017

SP veroordeelt misleidend voorstel dierenwelzijn

De SP strijdt voor verbetering van het dierenwelzijn. Toch stemde de Zeeuwse Statenfractie vrijdag tegen meer ruimte voor intensieve (pluim)veehouderijen om het ‘Beter Leven’ keurmerk in te voeren. SP-statenlid Sylvia Tuinder was namelijk in de papieren gedoken. En ontdekte dat het om een misleidend voorstel ging.

Het provinciebestuur wekte de indruk dat het slechts de bedoeling was een tiental intensieve pluimveehouderijen een mogelijkheid te bieden extra ruimte bij te bouwen, zodat kippen wat meer ruimte krijgen (12 kippen per vierkante meter in plaats van 18 en extra uitloop en strooisel).

Maar SP-statenlid Sylvia Tuinder ontdekte dat in het voorstel een mogelijkheid was verborgen ook andere intensieve veehouderijen de kans te geven extra bij te bouwen, zonder dat daarmee de leefomstandigheden echt verbeteren. Daaronder 36 intensieve varkenshouderijen. Ze vroeg het provinciebestuur dan ook de zaak te beperken tot de kippenhouderij. Maar dat werd geweigerd.

Zou het alleen zijn gegaan om de kippenhouderij, dan had de SP daar akkoord mee kunnen gaan, ook al ziet de fractie liefst alle intensieve veehouderij zo snel mogelijk verdwijnen, om plaats te maken voor biologisch boeren. Dat ook de intensieve varkenshouderij er van kan profiteren, is voor de SP onaanvaardbaar ,, We zien geen goede verbetering van dierenwelzijn wanneer de ruimte per varken slechts wordt uitgebreid van 0,8 naar 1 vierkante meter, en het dier tussen stangen moet blijven staan”, zei Sylvia Tuinder.

Er spelen ook nog andere aspecten mee, namelijk de mogelijkheid dat het milieu extra wordt belast, bijvoorbeeld door uitstoot van meer fijnstof (schadelijk voor de gezondheid van omwonenden). Gemeentebesturen kunnen afdoende maatregelen eisen. ,,Maar wat wanneer dit onvoldoende gebeurt?”

U bent hier