h

Strijd mee met de SP voor een tolvrije tunnel

5 maart 2017

Strijd mee met de SP voor een tolvrije tunnel

Foto: SP

Strijd mee met de SP voor een tolvrije Westerschelde-tunnel. De SP vecht hiervoor al vele jaren, zowel in Den Haag als in de Zeeuwse Staten. Nu het verkiezingstijd is doen Zeeuwse PvdA-kandidaten alsof ook zij zich sterk maken voor een tolvrije tunnel. In werkelijkheid hebben ze daar steeds TEGEN gestemd.

Zelfs nog op 6 december van het vorig jaar. De voltallige fractie van de PvdA stemde toen tegen het voorstel van SP-kamerlid Eric Smaling voor een tolvrije tunnel, zelf nadat deze motie was afgezwakt om er zo veel mogelijk kamerleden voor de winnen.

Behalve de voltallige PvdA-fractie - met daarin ook twee Zeeuwse kamerleden - stemden ook de volgende partijen TEGEN het tolvrij maken van de tunnel: VVD, CDA, D66, SGP en Partij voor de Dieren.

De tekst van de motie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34550%20A/kst-34550-A-22...

 

 

U bent hier