h

SP vreest dat Campus Zeeland alleen een Middelburgs feestje wordt

21 april 2017

SP vreest dat Campus Zeeland alleen een Middelburgs feestje wordt

Foto: henk postma

Campus Zeeland ( het ambitieus plan dat de provincie in de voorhoede moet brengen van het hoger en wetenschappelijk beroepsonderwijs ) dreigt vooral een Middelburgs feestje te worden. Dat vreest de Zeeuwse Statenfractie van de SP. Het provinciebestuur benadrukt keer op keer dat het project alleen slaagt wanneer ook alle Zeeuwse gemeenten er enthousiast aan mee werken. Maar die zouden er wel eens voor kunnen terugschrikken nu blijkt dat onderwijs en onderzoek vooral in Middelburg worden geconcentreerd. Met name in de gemeenteraad van Vlissingen zijn al bedenkingen geuit. Daar verdwijnen meteen al (voorzieningen voor) 1100 studenten.

SP-Statenlid Ronald Viergever stelde de kwestie donderdag aan de orde met een reeks vragen aan het dagelijks provinciebestuur. Zo wil hij weten wat Vlissingen aan tegemoetkomingen kan verwachten wanneer de technische beroepsopleidingen uit die gemeente worden verplaatst naar Middelburg. En hoe het provinciebestuur behalve De Bevelanden (waar Yerseke als hotspot wordt genoemd) ook Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen-Duiveland en Tholen meer bij Campus Zeeland denkt te betrekken.

Campus Zeeland moet vooral gaan drijven op samenwerking tussen bedrijven, kennisinstituten, provinciebestuur en gemeenten. Doel is het versterken van de Zeeuwse innovatie- en concurrentiekracht. Hoewel voorzieningen vooral in Middelburg worden geconcentreerd, moet heel Zeeland gaan dienen als laboratorium (living lab).  Is dat ernst dan moeten studenten kunnen rekenen op beter openbaar vervoer. De SP wil weten hoe de provincie dat denkt te regelen.

Nu is het hoger technische beroepsonderwijs nog geconcentreerd bij de HZ in Vlissingen. Het is de bedoeling al die opleidingen te verhuizen naar Middelburg om daar – in samenwerking met de UCR - uiteindelijk een ‘joint research lab’ te realiseren. Direct gevolg is het verdwijnen van (voorzieningen voor) 1100 studenten uit Vlissingen. De SP benadrukt dat Vlissingen vanwege een te zware schuldenlast onder curatele staat en daardoor  – anders dan Middelburg – niet in staat is om ‘vestigingspremies’ beschikbaar  te stellen voor Campus Zeeland. En in plaats van Vlissingen tegemoet te komen, weigerde het provinciebestuur onlangs 366.700 euro subsidie voor vitalisering van de Kenniswerf in Vlissingen, terwijl die wordt gezien als ‘dé kennis- en innovatie-hotspot van Zeeland’.

De provinciale bijdrage aan de Kenniswerf had moeten komen uit het Fonds Impuls Bedrijventerreinen. De provincie weigert geld uit dit fonds in Walcherse bedrijventerreinen te steken zolang op Walcheren een programma ontbreekt voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen. De totstandkoming van zo’n programma stokt doordat Middelburg streeft naar een nieuw bedrijventerrein: de Trekdijk, en doordat Vlissingen zich daar tegen verzet. Vlissingen ziet het Middelburgs plan als een bedreiging voor haar eigen bedrijventerreinen, waar nog volop ruimte op beschikbaar is voor nieuwe bedrijven. De SP dringt er bij het provinciebestuur op aan te bemiddelen in dit conflict, met name ook in het belang van Campus Zeeland.

De vestiging van een bedrijventerrein bij de Trekdijk (in het open landschap langs de snelweg 58 tussen Ritthem en Sint Joosland) is ook in Middelburg zelf niet onomstreden. Zo is er veel verzet in Nieuw- en Sint Joosland. Deze week ondersteunde de SP dit verzet met een motie. Maar die behaalde geen meerderheid.  

U bent hier