h

Zeeuwse Staten achter SP-motie veilig ontgassen van tankschepen

11 juni 2017

Zeeuwse Staten achter SP-motie veilig ontgassen van tankschepen

Foto: SP

Tankschepen mogen Zeeland voorlopig gewoon nog blijven gebruiken als dumpplaats voor gevaarlijke, kankerverwekkende en stankverspreidende gasrestanten. De SP verzet zich daar tegen. Maar afgelopen vrijdag besloot een Statenmeerderheid deze ernstige, en gevaarlijke vorm van luchtverontreiniging nog maximaal een jaar toe te staan. Wel werd een SP-motie aangenomen. Die draagt het provinciebestuur op meteen in gesprek te gaan met industrie en verladers om er voor te zorgen dat zo snel mogelijk een installatie operationeel is voor het veilig, en gecontroleerd ontgassen van tankschepen.

Vooral onder druk van GroenLinks, gesteund door SP, D66 en 50plus, kwam vrijdag al wel een verbod tot stand op ‘varend ontgassen’, maar de andere partijen voegden daar aan toe dat dit voorlopig niet behoeft te worden nageleefd. Eerst moet in Zeeland een ontgassings-installatie operationeel zijn. Mocht die er over een jaar nog niet zijn, dan pas eisen ze naleving van het verbod.

SP-statenlid Sylvia Tuinder schetste de gevolgen: ,,De provincie Zeeland wordt voorlopig nog steeds als afvalgebied gebruikt om te ontgassen, omdat dit o.a. in Antwerpen en elders in Nederland al wel is verboden.” Ze benadrukte dat schippers zelf ook hechten aan een verbod, omdat ook hun gezondheid in gevaar is. ,,Wij werden zelfs misselijk in onze eigen stuurhut, terwijl wij 500 meter achter die tanker voeren”, zo hoorde ze bijvoorbeeld uit de mond van een schipper.

Is in Zeeland eenmaal een ontgassingsinstallatie operationeel dan kunnen gasrestanten in een gecontroleerde omgeving worden verwerkt, waarbij de buitenlucht niet langer wordt verontreinigt. SP-statenlid Tuinder:  ,,Het probleem ligt vooral aan wal, dus niet aan boord. Niet de schipper moet opdraaien voor de kosten, maar de ontvanger of opdrachtgever.”

Ze erkende dat het vaak moeilijk is te controleren of tankschepen gevaarlijke gasresten lozen, zodat bij een verbod lang niet altijd boetes kunnen worden opgelegd. ,,Toch is een verbod nodig als manier om snel een ontgassingsinstallatie in de buurt te krijgen.” Er hoeft dan nog niet meteen te worden beboet, maar er kunnen al wel waarschuwingen worden uitgedeeld.

Haar SP-motie om nu in ieder geval op korte termijn te gaan praten met industrie, raffinaderijen, exploitanten van opslagtanks en andere belanghebbenden kreeg steun van een ruimte meerderheid: behalve van GroenLinks, D66 en 50plus ook van PvdA, CDA, PVV, CU en PvZ. Tegen stemden VVD en SGP.

U bent hier