h

Afbraak veerdienst Vlissingen-Breskens begonnen

25 november 2017

Afbraak veerdienst Vlissingen-Breskens begonnen

Foto: SP

Met het schrappen van enkele afvaarten is de afbraak van de veerdienst Vlissingen-Beskens begonnen. Daar is nu kritiek op. Maar vrijwel alle politieke partijen stemden daar een jaar geleden al mee in, benadrukt de verantwoordelijke SGP-gedeputeerde Van der Maas. Alleen de SP stemde er toen tegen, samen met de eenmanspartijen 50plus, PvZ en ZL. Met zijn uitlating herinnert de gedeputeerde fijntjes aan het stemgedrag van partijen als de PvdA, de PVV, D66 en GroenLinks. Die reageren nu 'geschrokken' en 'teleurgesteld' op het schrappen van afvaarten, maar gingen daar een jaar geleden al mee akkoord. SP-fractievoorzitter Ger van Unen spreekt de hoop uit dat bij die partijen inmiddels sprake is van 'voortschrijdend inzicht'.

De SP verzette zich steeds al tegen het inkrimpen van de veerdienst, omdat dit de leefbaarheid schaadt en de toegang tot onderwijs en bedrijvigheid beperkt. Alle alle andere partijen, uitgezonderd 50plus, PvZ en Zl, gingen er vorig jaar al mee akkoord omstreeks 2024 een nieuwe grotere boot in de vaart te brengen, de afvaarten dan terug te brengen tot een uur-dienst, en daar nu alvast op vooruit te gaan lopen door afvaarten te schrappen.

Tijdens een vergadering van de Statencommissie Economie kaartte SP-fractievoorzitter Ger van Unen de kwestie vrijdag nog maar weer eens aan. SGP-gedeputeerde Van der Maas zegde daarop toe gesprekken aan te gaan met belanghebbenden, waaronder de gemeenten Sluis en Vlissingen, overigens zonder af te zien van het schrappen van de afvaarten. Daar is hij nu voorlopig op terrug gekomen. Het schrappen van de spitsuur-boot van 7.48 uit Breskens zou op 11 december ingaan, maar is nu uitgesteld tot 'in ieder geval de zomervakantie' van 2018.

 

Hieronder volgt nog eens ons artikel uit 2016 over het verzet van de SP tegen de afbraak van de veerdienst.

Ondanks grote bezwaren van de SP is een meerderheid van het provinciebestuur akkoord gegaan met de afbraak van het fiets-voetveer Vlissingen-Breskens. Het komt er op neer dat de dienstegeling uiteindelijk wordt gehalveerd: vanaf de periode 2017-2019 zal de dienstregeling al wat worden versoberd, en vanaf 2024 worden de huidige twee boten vervangen door één grotere boot die dan nog maar één keer per uur zal varen. Die boot kan weliswaar meer mensen vervoeren (maximaal 299), maar dat zijn er minder dan de huidige twee boten samen mee kunnen nemen. Het is nog wel de bedoeling één van de huidige boten dan 'voorlopig' nog in reserve te houden voor noodgevallen. 

,,Hoe kom je dan nog op tijd op school of werk?”, zei SP-statenlid Ronald Viergever tijdens de Statenvergadering. Toch gingen vrijwel alle Staqtenfracties met de afbraak akkoord. Zonder dat allerlei andere mogelijkheden goed zijn onderzocht.

Het afbraakplan kreeg vrijwel kritiekloos steun van partijen die in het dagelijks provinciebestuur zijn vertegenwoordigd: CDA, SGP, VVD en PvdA, en ook van ChristenUnie, D66, PVV en GroenLinks, al betreurde die laatste twee partijen wel dat niet serieus naar de andere mogelijkheden was gekeken.

De SP snapt dat de provincie niet onnodig veel geld in de veerverbinding wil steken, en daarom manieren zoekt om kosten te besparen. De provincie moet ieder jaar 4 miljoen euro bijleggen. Er maken veel minder mensen gebruik van de boot dan was verwacht. Ook zijn er vaak technische problemen met de schepen, waardoor ze met enige regelmaat niet varen.

,,Maar dat mag beslist niet ten koste gaan van de leefbaarheid van met name West-Zeeuws-Vlaanderen”, zei SP-statenlid Ronald Viergever. Hij wees er op dat besparingsmogelijkheden zijn aangedragen waarbij een fatsoenlijke dienstregeling in stand kan blijven, en ook werkgelegenheid behouden blijft. ,,Waarom is daar niet zorgvuldiger naar gekeken? Daar is nog tijd genoeg voor.”

De SP stelde dan ook voor ( samen met PvZ, Zeeland Lokaal, 50Pus en GroenLinks ) om nog geen besluit te nemen, en eerst ook de andere manieren goed onder de loep te nemen voor een gezondere exploitatie zonder dat de dienstregeling drastisch verslechtert. 

Maar de andere partijen hadden daar geen oren naar. Terwijl ze tornen aan het belang van de veerdienst voor het woon- en werkverkeer, willen ze de boot in de markt zetten als toeristische attractie. Door er meer reclame voor te maken, en door er allerlei voorzieningen aan toe te voegen, zoals horeca, wifi  en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Ze gaan er van uit dat dit meer opvarenden trekt, die ook nog eens bereid zouden zijn meer geld voor een kaartje te betalen. De SP gelooft daar niet zo in, en vreest dat een drastisch ingekrompen dienstregeling eerder minder dan meer gebruikers trekt.

U bent hier