h

Schrappen in ferry Vlissingen Breskens voorlopig van de baan; SP blijft zich inzetten voor behoud volwaardige veerdienst

30 november 2017

Schrappen in ferry Vlissingen Breskens voorlopig van de baan; SP blijft zich inzetten voor behoud volwaardige veerdienst

Foto: SP

De veerdienst Vlissingen-Beskens wordt nog niet ingekrompen. Het schrappen van de afvaart van 7.48 uur in Breskens is voorlopig van de baan. Het dagelijks provinciebestuur komt daarmee tegemoet aan de SP. Die stelde de kwestie aan de orde in de Statencommissie Ruimte, terwijl gemeenten, scholen, studenten en recreatiebedrijven felle kritiek leverden op de inkrimping. De spitsboot blijft nu voorlopig nog tot de zomervakanties in de vaart. De SP blijft zich er voor inzetten dat ook daarna een volwaardige dienstverlening overeind blijft.

Dat blijft hard nodig. Want vrijwel alle andere partijen stemden een jaar geleden al in met afbraak van de dienstverlening. Alleen de SP stemde daar toen tegen, samen met de eenmanspartijen 50plus, PvZ en ZL. Nu het dagelijks provinciebestuur alvast een begin wilde maken met de afbraak, reageerden partijen als PvdA, PVV, D66 en GL 'geschrokken' en 'teleurgesteld', maar ook zij gingen daar een jaar geleden al mee akkoord, pepert SGP-gedeputeerde Van der Maas hen nog maar weer eens in.

De SP verzette zich al vaker tegen het inkrimpen van de veerdienst, en blijft dit doen, omdat minder afvaarten de leefbaarheid schaden en de toegang tot onderwijs en bedrijvigheid beperken.

Ondanks grote bezwaren van de SP gingen vrijwel allepartijen vorig jaar al akkoord met de afbraak van het fiets-voetveer: vanaf 2017-2019 zal de dienstregeling al langzaam worden versoberd, en in 2024 wordt die gehalveerd. Dan worden de huidige twee boten vervangen door één grotere boot die dan nog maar één keer per uur zal varen. Die nieuwe boot kan weliswaar meer mensen vervoeren (maximaal 299), maar dat zijn er minder dan de huidige twee boten samen mee kunnen nemen. Het is nog wel de bedoeling één van de huidige boten dan 'voorlopig' in reserve te houden voor noodgevallen. 

Hieronder volgt ons artikel uit 2016 over de besluitvorming van een jaar geleden.  Toen ging een grote meerderheid van de Statenfracties met de afbraak akkoord. Zonder dat allerlei andere mogelijkheden goed zijn onderzocht. Dat afbraakplan kreeg vrijwel kritiekloos steun van de partijen die in het dagelijks provinciebestuur zijn vertegenwoordigd: CDA, SGP, VVD en PvdA, en ook van ChristenUnie, D66, GroenLinks en PVV, al betreurden die laatste twee partijen nog wel dat niet serieus naar de andere mogelijkheden was gekeken.

De SP snapt dat de provincie niet onnodig veel geld in de veerverbinding wil steken, en daarom manieren zoekt om kosten te besparen. De provincie moet ieder jaar 4 miljoen euro bijleggen. Er maken veel minder mensen gebruik van de boot dan was verwacht. Ook zijn er vaak technische problemen met de schepen, waardoor ze met enige regelmaat niet varen.

,,Maar dat mag beslist niet ten koste gaan van de leefbaarheid van met name West-Zeeuws-Vlaanderen”, zei SP-statenlid Ronald Viergever. Hij wees er op dat ook besparingsmogelijkheden zijn aangedragen die zorgen voor het behoud van een fatsoenlijke dienstregeling en werkgelegenheid. ,,Waarom is daar niet zorgvuldiger naar gekeken? Daar is nog tijd genoeg voor.”

De SP stelde dan ook voor - samen met PvZ, Zeeland Lokaal, 50Pus en GroenLinks – om nog geen besluit te nemen, en eerst ook de manieren onder de loep te nemen voor een gezondere exploitatie zonder dat de diensregeling drastisch verslechtert. 

Maar de andere partijen hadden daar geen oren naar. Terwijl ze tornen aan het belang van de veerdienst voor het woon- en werkverkeer, willen ze de nieuw aan ter schaffen boot vooral ook in de markt zetten als toeristische attractie. Door er meer reclame voor te maken, en door er allerlei voorzieningen aan toe te voegen, zoals horeca, wifi  en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Ze gaan er van uit dat dit meer opvarenden trekt, die ook nog eens bereid zouden zijn meer geld voor een kaartje te betalen. De SP gelooft daar niet zo in, en vreest dat een drastisch ingekrompen veerdienst eerder minder dan meer gebruikers trekt.

U bent hier