h

Mooie praatjes verhullen de alledaagse nood in de geestelijke gezondheidszorg

23 december 2017

Mooie praatjes verhullen de alledaagse nood in de geestelijke gezondheidszorg

Foto: carina dumais

Steevast kaart de SP in de Staten aan dat het goed mis is met de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland. Door bezuinigingen is het aantal opnameplekken met dertig procent gedaald, zonder dat daar goede thuiszorg voor in de plaats is gekomen. De wachtlijsten nemen almaar toe. Steeds meer mensen in geestelijke nood worden (te lang) aan hun lot overgelaten, en als ze wel geholpen worden gebeurt dat vaak niet adequaat.

Nee hoor, antwoordde het dagelijks provinciebestuur steevast wanneer de fractie van de SP daar vragen over stelde: de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland is prima geregeld. Terwijl nu zelfs Emergis-directeur De Schipper op de tv grootscheeps alarm slaat. Te lang, zei SP-leidster Lilian Marijnissen vrijdagavond in EenVandaag, hebben we mooie praatjes gehoord die de alledaagse werkelijkheid verhullen. Dat geldt zeker ook voor de manier waarop het provinciebestuur tot dusver van de problemen wegkijkt.

Ondertussen sloeg op Walcheren deze week ook de actiegroep van psychiatisch patienten, ZAAP, alarm. Twee jaar geleden is daar de psychiatrische opname-afdeling van het ziekenhuis (PAAZ) gesloten, en nog steeds zijn er geen goede vervangende voorzieningen zoals een logeerhuis, waar thuis wonende clienten even op adem kunnen komen, zodat ernstiger problemen voorkomen kunnen worden.

In Middelburg is deze kwestie nu op de politieke agenda gezet. Op initiatief van de SP is in de gemeenteraad opheldering gevraagd via schriftelijke vragen, samen met LPM, ChristenUnie, D66 en GroenLinks. Het wachten is nu op een antwoord.

De tv-uitzending, met Emergis-directeur Paul de Schipper en politiek leidster Lilian Marijnissen van de SP kan je terug zien op de website van EenVandaag. Een aantal fragmenten met de inbreng van Lilian Marijnissen vindt je hier: https://www.facebook.com/LilianMarijnissenSP/videos/900792440087632/

   

U bent hier