h

Omgevingsplan Zeeland: SP zet in op natuurlijke landbouw

18 december 2017

Omgevingsplan Zeeland: SP zet in op natuurlijke landbouw

Foto: Provincie Zeeland / Provincie Zeeland

We moeten niet alleen tempo maken met de energietransitie. Ook de landbouw moet anders. Die behoort weer in harmonie te komen met de natuur. Dat geldt zowel voor de veehouderij als de akkerbouw. Daar zet de Statenfractie van de SP op in bij de besprekingen over een nieuw Omgevingsplan Zeeland. Andere speerpunten zijn onder meer: een betere bescherming van het landschap, met name ook langs de Deltawateren, en behoud van de plekken waar het ’s nachts nog echt donker en stil is.

Toen vrijdag in de Zeeuwse Staten het startschot viel voor de besprekingen over een nieuw Omgevingsplan, had SP-statenlid Sylvia Tuinder meteen een aantal voorstellen bij de hand.  De komende tijd worden die besproken. Pas dan zal blijken in hoeverre andere partijen er in mee kunnen gaan. Er is alvast steun voor bij D66, GroenLinks, en deels ook de PvdA.

De gevolgen van het Omgevingsplan raken iedereen. Er wordt in vastgelegd hoe we in Zeeland onze ruimte gebruiken: wat we op uiteenlopende plekken allemaal wel, en wat we er allemaal niet mogen bouwen of doen. Voor de SP geldt dat niet het economisch belang van de enkeling voorop moet staan, maar de leefbaarheid voor ons allemaal: onze leefgemeenschappen en de inwoners. 

U bent hier