h

SP wil actie provincie tegen verdwijnen vlinders

26 april 2018

SP wil actie provincie tegen verdwijnen vlinders

Foto: Carina Dumais / www.carinadumais.com

Het provinciebestuur moet in actie komen om het leefgebied voor vlinders beter te beschermen, vindt de Statenfractie van de SP. Dat blijkt uit een reeks schriftelijke vragen van fractieleider Ger van Unen aan het dagelijks provinciebestuur. Aanleiding is een onderzoek van de Vlinder-en Libellenwerkgroep Zeeland. Daaruit is gebleken dat het aantal vlinders en het aantal soorten vlinders in Zeeland afneemt.

De Vlinder-en Libellen werkgroep ziet de oorzaak in het verdwijnen van landschapskenmerken waarin vlinders en ook andere nuttige insecten zoals bijen gedijen.  Vlinders hebben last van het verdwijnen van bloemdijken en kruidenrijk grasland. Ook het intensief beheer van dijken, slootkanten en wegbermen speelt de vlinders parten.

Met name het veelvuldig maaien en het gebruik van klepelmaaiers is schadelijk voor de leefomstandigheden. Door intensiever gebruik van het buitengebied zijn er voor vlinders steeds minder planten waar eitjes in kunnen worden afgezet. Iedere vlindersoort kiest hiervoor weer andere planten.

De SP dringt er bij het provinciebestuur op aan om samen met de andere beheerders te zoeken naar maatregelen die een halt toeroepen aan het verdwijnen van vlinders en andere nuttige insecten.

U bent hier