h

Oproep SP leidt tot actie provincie tegen bijensterfte

8 juni 2018

Oproep SP leidt tot actie provincie tegen bijensterfte

Zeeland bindt de strijd aan met de alarmerende sterfte van bijen en andere nuttige insecten. Daarmee omarmt  de provincie een oproep van de SP. Die kreeg vrijdag tijdens de Statenvergadering de grootst mogelijke steun. Alleen de eenmansfractie van de PvZ stemde tegen omdat de oproep niet alleen bedoeld is voor overheden en natuurbeschermers, maar vooral ook voor de boeren.

Met een hartstochtelijk pleidooi kreeg SP-Statenlid Sylvia Tuinder uiteindelijk alle andere fracties op haar hand. Met name wilde bijensoorten zijn essentieel voor bestuiving van landbouwgewassen en fruit. ,,Het gaat om ons voedsel. En dat van generaties na ons. Het gaat om onze landbouw", betoogde ze. ,,We willen voorkomen dat de boeren straks geen boterham meer hebben. We willen voorkomen dat de landbouw in de problemen komt"

,,Als het stil is op een fruitteeltbedrijf dan is er een probleem. Daar hoort gezoem te zijn van insecten die van bloem naar bloem gaan en zo zorgen dat wij peren krijgen. Er is in China al een gebied waarin geen insecten meer voorkomen. Daar moeten mensen, vaak zelfs kinderen,   zelf de boom in klimmen om bloemen te bestuiven. Dat willen we hier toch niet?”

,,Het gaat om ons voedsel. Het gaat om een economisch probleem dat  de landbouw in gevaar kan brengen. En de landbouw biedt grondstoffen voor heel veel producten. Het is nu echt tijd om het probleem van de verdwijnende insecten hoge prioriteit te geven. Met het oog op de toekomst van de landbouw zou de provincie hier een voorbeeldfunctie moeten vervullen.”

,,We doen een oproep aan de provincie om met al de partners aan de slag te gaan. Niet alleen samenbrengen, niet alleen praten, niet alleen hier of daar. De bij stopt niet bij een grens van een perceel. Er moet actief bijvriendelijk gewerkt worden. Het is urgent dat provincie, beheerders en boeren hand in hand gaan om het tij te keren. De boeren kunnen het niet alleen: Het is een urgent sectoroverschrijdend probleem.”

Het CDA aarzelde aanvankelijk nog, vooral uit vrees dat het de boeren geld gaat kosten. Tuinder: ,,Het hoeft ze niet per se meer geld te kosten. Het gaat om een andere manier van werken. Gebeurt dat niet, dan kost het de boeren uiteindelijk zeker geld." De PvZ daagde haar uit om aan te geven waar de provincie het benodigde geld vandaan moet halen. Een antwoord was niet nodig. Want dat geld is er al, legde VVD-gedeputeerde Carla Schönknecht gretig uit.

Immers, het is provinciaal beleid om natuur, landbouw en landschap met elkaar te verbinden, ook economisch. ,,Binnen dat budget zijn er mogelijkheden, zowel voor de landbouw als de natuur, om zich te kunnen vinden in een plan van aanpak", aldus de gedeputeerde.

De oproep van de SP was mede ondertekend door D66, GroenLinks, PVV, ZeelandLokaal en 50plus. Bij de stemming schaarden  VVD, PVDA, SGP en CDA zich er uiteindelijk ook achter.  Het betekent dat de provincie nu voortrekker wordt in de strijd tegen de bijensterfte, enerzijds door een bewustwordingscampagne te starten, anderzijds door daadwerkelijk maatregelen te treffen, samen met andere overheden en landbouwsectoren.

Daarbij moet niet alleen worden gedacht aan bij-vriendelijk beheer van landschap, natuur en akkerranden, maar ook aan andere werkwijzen in de landbouw, zoals stoppen met schadelijke bestrijdingsmiddelen. 

U bent hier