h

SP Zeeland verzet zich tegen torenhoge windmolens langs Scheldedijken

20 september 2018

SP Zeeland verzet zich tegen torenhoge windmolens langs Scheldedijken

De SP  vreest dat het open Zeeuwse Landschap straks volledig wordt verpest doordat her en der groepjes torenhoge winturbines door de einders malen. Het nieuw omgevingsplan van de provincie opent daartoe de mogelijkheid, waarschuwt de Statenfractie van die partij.

,,Als we niet oppassen kunnen straks langs alle grote wateren, autowegen en dijken lukraak molens worden neergezet die tot 250 meter hoogte reiken. ,,Dat zijn twee koeltorens als bij Doel boven op elkaar’’, waarschuwt SP-Statenlid Sylvia Tuinder. Vrijdag dient ze tijdens de Statenvergadering een voorstel in dat in ieder geval de Zeeuwse dijken daarvan moet vrijwaren.

In de gemeente Hulst wordt al voorgesorteerd op de mogelijkheden die het omgevingsplan biedt. Daar is deze maand een plan gepresenteerd om drie 180 tot 250 meter hoge windturbines te bouwen langs de Scheldedijk tussen de buurtschappen Kruisdorp en Baalhoek. Vertegenwoordigers uit de omliggende buurtschappen hebben de bevolking inmiddels opgeroepen massaal in verzet te komen. Ze vrezen niet alleen horizonvervuiling, maar ook geluidsoverlast, verstoring van de natuur, en vernietiging van het unieke weidse landschap. ,,Je krijgt gewoon kerstbomverlichting hoog in de lucht. Straks is het hier nooit meer donker.’’

,,Zoiets kan straks overal elders in Zeeland ook gebeuren’’, zegt SP-Statenlid Tuinder. Ze wijst daarbij op een passage die is weggestopt in de verordening bij het nieuw provinciaal omgevingsplan. Daar staat dat niet alleen in concentratiegebieden dergelijke hoge windturbines mogen worden geplaatst, maar dat daar ook plekken voor in aanmerking kunnen komen ´langs een grootschalige infrastructuurlijn, zoals auto(snelwegen), dijken langs de grote wateren of grenzend aan een grootschalig bedrijventerrein´. Het moet dan gaan om groepen van ten minste drie windturbines.

De enige beperking is dat ´omgevingskwaliteiten zich er niet tegen verzetten´. Maar de SP is daar alles behalve gerust op. ,,Neem dat plan in Hulst´´, benadrukt de SP. ,,De dijk loopt langs Natura 2000 gebied. Zelfs een fietspad moest er verdwijnen omdat het de vogels zou verstoren. En dan zouden daar nu ineens wel van die turbines mogen worden gebouwd?’’ De SP is er te meer niet gerust op omdat volgens de plannenmakers al vooroverleg heeft plaatsgevonden met de provincie.

Het bouwplan is gepresenteerd als ´burgerinitiatief´, maar is afkomstig van Energierijk Hulst, een ´ontwikkelteam´ waarbij vertegenwoordigers zijn betrokken van de bedrijven Green Trust/Windpark Krammer en Withagten Investments BVBA. Het plan is ook om tussen Kruispolder en Baalhoek een groot stuk landbouwgrond vol leggen met zonnepanelen. Daar is een dure stroomkabel voor nodig naar transformatorstation Cambron bij Vogelwaarde. De drie windmolens moeten dat rendabel te maken.

SP-Statenlid Tuinder verzet zich vrijdag ook tegen andere vormen van hoogbouw die uitzicht op kenmerkend open landschap verstoren, zoals hotels aan dijken

U bent hier