h

Doodschieten katten blijft mogelijkheid; SP falikant tegen

11 december 2018

Doodschieten katten blijft mogelijkheid; SP falikant tegen

Foto: SP

De Zeeuwse Staten houden de mogelijkheid open dat de jacht wordt geopend op verwilderde katten. De SP verklaarde zich daar falikant tegen, samen met GroenLinks, D66 en 50plus. Maar de meerderheid van andere partijen wilden niet uitsluiten dat het er vroeg of laat toch van komt.

De Statenmeerderheid laat een beslissing over aan het dagelijks provinciebestuur. Dat moet nu in overleg met allerlei betrokkenen een ´brede aanpak´ formuleren voor het verminderen van de vermeende schade die  verwilderde katten zouden toebrengen aan de natuur. De uitkomst kan zijn dat alsnog op katten mag worden geschoten.

Marleen Drijgers van de Stichting Scheldekat reageert verontwaardigd op de houding van de Statenmeerderheid. Vrijwel alle partijen hadden volgens haar toegezegd de kattenjacht te zullen verbieden. Maar de meeste partijen hielden zich daar niet aan. ,,Met welke betrokkenen gaat de provincie hier nu over praten``, vraagt ze zich af. Ze vreest opnieuw buitenspel te worden gezet door de lobby van jagers en natuurbeheerders.

Op geen enkele manier is aangetoond dat wilde katten een probleem zijn, constateerde de Statendractie van de SP. Volgens de lobby van jagers en natuurbeheerders zijn verwilderde katten vooral een bedreiging voor weidevogels. Maar daar is tot dusver geen enkel bewijs voor aangedragen. Weidevogels worden niet bedreigd door een paar loslopende katten, maar door de mens, door  gifspuitende boeren, door de verschraling van het landschap en het verdwijnen van steeds meer insecten.

De SP schaart zich vierkant achter aanpak van organisaties als Scheldekat en Zwerfkatten Nederland. Die vangen verwilderde katten op, en zoeken mensen die ze in huis willen nemen. Dat lukt in tachtig procent van de gevallen. De overige katten worden weer losgelaten op de vangplek, gecastreerd en met een dak boven het hoofd, in de vorm van een container of hondenhokje. Zo nodig worden ze bijgevoerd.

Dat is bijzonder effectief, zegt Marleen Drijgers: ,,Op plekken waar 15 jaar terug nog zo´n vijftig katten liepen, zijn dat er nu vaak nog maar een stuk of drie.  En dan zou er nu ineens een probleem zijn? Maak dat de kat wijs. Als er al problemen waren, dan zijn die inmiddels geminimaliseerd. Door onze aanpak lossen de problemen zich uiteindelijk vanzelf op.´´

Het was de provinciale beleidsnota natuurwetgeving die de mogelijkheid opende om op katten te jagen. De Zeeuwse Staten hebben daar nu voorlopig een stokje voor gestoken, maar de meerderheid houdt dus nog wel de mogelijkheid open dat het er uiteindelijk alsnog van komt.

De SP en 50plus stemden als enigen tegen de nota. Voor de SP speelde daarbij niet alleen de kattenkwestie mee, maar ook de ruimere mogelijkheden om op andere dieren te jagen. De SP wil de jacht pas toestaan wanneer dieren enorm veel schade berokkenen aan landbouw en natuur, of een gevaar zijn voor de volksgezondheid, en wanneer alle andere mogelijkheden om schade te beperken zijn uitgeprobeerd, en niet blijken te werken.

U bent hier