h

SP vraagt opheldering over sluiting nachtapotheken

21 januari 2019

SP vraagt opheldering over sluiting nachtapotheken

Foto: SP

De SP maakt zich grote zorgen over de sluiting van de nachtapotheken in Terneuzen en Goes per 1 februari. In Zeeland blijft dan alleen nog de nachtapotheek in Vlissingen open. Zowel in de Tweede Kamer als in de Zeeuwse Staten heeft de SP hierover schriftelijke vragen gesteld.

Hoewel het de bedoeling is een nachtelijke bezorgdienst in het leven te roepen, en artsen meer medicijnen in voorraad te geven, vreest de SP nadelige gevolgen voor mensen die ’s nachts dringend medicijnen nodig hebben. ,,We vragen ons af of ze in Den Haag enig idee hebben van de afstanden die moeten worden afgelegd om vanuit de uithoeken van de provincie in Vlissingen te komen", schrijft voorzitter Ger van Unen van de statenfractie.

Volgens de SP is dit de ‘zoveelste prijs die de bevolking betaalt voor schaalvergroting in de zorg’. De SP dringt er bij de provincie op aan te onderzoeken of er een nachtapotheek kan komen bij de ziekenhuizen in Goes en Terneuzen.

De sluiting is opnieuw ook een schadelijk gevolg van de marktwerking in de zorg. De apotheken gaan namelijk dicht omdat Europa verbiedt de apotheken nog langer te subsidiëren voor de nachtelijke dienstverlening.

.

U bent hier