h

SP in Zeeuwse Staten: Energietransitie kan alleen slagen wanneer iedereen er aan mee kan doen

5 februari 2019

SP in Zeeuwse Staten: Energietransitie kan alleen slagen wanneer iedereen er aan mee kan doen

Foto: SP

Schone energie voor iedereen? In Zeeland ziet het daar nog lang niet naar uit. Het provinciebestuur staart zich vooral blind op procedures. Ondertussen betaalt iedereen steeds meer energiebelasting, terwijl de opbrengst daarvan voor het merendeel naar een paar grote subsidieslurpers gaat. En naar mensen die het zich kunnen permitteren in schone energie te investeren.

Met die boodschap reageerde SP-fractievoorzitter Ger van Unen in de Zeeuwse Staten op een advies van de Rekenkamer. Die baseert zich op de gemiddelde inspanningen van de provincies, en stelt voor om belangengroepen nog meer de vrije hand te geven.

De SP bepleit een andere aanpak. ,,Wil de energietransitie slagen dan zullen vooral de overheden zelf het voortouw moeten nemen. Zeeland moet niet blijven hangen in procedures, en geen voorbeeld nemen aan de middelmaat, maar te rade gaan bij provincies zoals Friesland, die proberen om ook de bevolking mogelijkheden te geven.``

,,Immers, de energietransitie kan alleen slagen als er draagvlak voor is, als iedereen mee kan doen. Niet alleen de mensen met geld op de plank om in schone energie te investeren. De rest van de bevolking betaalt nu het gelag. Dat wordt te vaak over het hoofd gezien.``

Van Unen gaf een voorbeeld uit persoonlijke ervaring. ,,Iedereen betaalt milieubelasting. Voor mij persoonlijk betekend het, terwijl we minder energie zijn gaan verbruiken, dat we toch ruim 50 euro per maand meer zijn gaan betalen. Dat stimuleert niet echt.``

Dit moet en kan anders, vindt de SP. ,Laten wij in Zeeland niet de weg van het gemiddelde kiezen. Niet nog meer de vrije hand geven aan de zogenaamde netwerkpartners, ofwel de belangengroepen en subsidieslurpers. Maar het College opdracht te geven alle Zeeuwen mee te nemen in deze grote opgave waar we voor staan.``

Al in 2017 bracht de Zeeuwse Statenfractie van de SP een rapport uit met voorstellen om de bevolking meer mogelijkheden te geven om gemeenschappelijk mee te doen met de overgang naar schone energie. Dat rapport vindt je hier: 

U bent hier