h

Algemene beschouwingen: De gezondheid van de mens is het belangrijkste bezit……

11 november 2021

Algemene beschouwingen: De gezondheid van de mens is het belangrijkste bezit……

Foto: SP

Deze donderdagavond bespraken de Provinciale Staten van Zeeland de programmabegroting 2022, het huishoudboekje van de Provincie voor de aankomende jaren. Tijdens een lange vergadering gaven de verschillende fracties hun visie op de inkomsten en uitgaven van Zeeland. Zo ook de SP.

Fractievoorzitter Ger van Unen: "Een goede gezondheid dat is het belangrijkste bezit! Dat hebben wij als fractie de afgelopen periode aan den lijve ondervonden".

De gezondheid van de mens is het belangrijkste bezit……

Dat zegt de SP terwijl we midden in een pandemie zitten. Er hebben vannacht heel veel mensen slecht geslapen. Moet hun bedrijf weer sluiten? Gaat hun familielid deze rottige ziekte overleven? Kunnen hun kinderen nog wel naar school nu juist onder jongeren de besmettingen toenemen? Waarom krijg ik geen derde vaccinatie? Waarom gaat alles zo langzaam? Waarom duurt het allemaal zo lang? Moeten wij ons nu opnieuw aan al die regels houden omdat een kleine minderheid weigert zich te laten vaccineren?

De SP heeft ook best veel kritiek op de aanpak in de corona-crisis. Maar wij zijn wel van mening dat als de meerderheid van onze volksvertegenwoordigers tot iets besluit, dan houden we ons hieraan.

Deze pandemie is nog lang niet voorbij. De mensen die in de ziekenhuizen werken en inmiddels krom lopen van ellende schreeuwen naar ons om meer maatregelen. Maar ook dat wij ons in ieder geval aan de regels houden.

Wanneer geven we deze mensen nu eens eindelijk de waardering die ze verdienen?

Gezondheid is ook het belangrijkste bezit van de Zeeuwen.

Ger van Unen: "Wij hier zoals we bij elkaar zitten zijn daar wel degelijk verantwoordelijk voor. Ik heb het nu over PFAS. Als we iets geleerd hebben van de bijeenkomst met onder andere onze Rijksdiensten - die wel verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van onze inwoners: als wij niets doen gebeurt er niets…."

In het PFAS verhaal het lijkt wel of de provincie steeds opnieuw achter de feiten aanloopt. En tot overmaat van ramp komt er ook nog een zeehond uit een la.

In 1967 was het al bij de bedrijven Dupont (tegenwoordig Chemours) en 3M bekend wat PFASsen met het menselijk lichaam doen. Hoe schadelijk en verwoestend deze stoffen zijn. Welke ziektes aantoonbaar door deze stoffen worden veroorzaakt. Blijkbaar maakt het hen nog steeds niet uit en is de schade aan de gezondheid van omwonenden bijkomende schade.

Stuitend was het om te horen dat de vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen het helemaal in orde vond, dat als de regels gevolgd worden het prima is om deze zeer schadelijke stoffen in onze wateren te lozen. Zelfs met een vergunning voor 20 jaar.

Provinciale Staten loopt achter de feiten aan, dat gevoel moet een ieder van hen gehad hebben de afgelopen maanden. Dat moet wat de SP betreft afgelopen zijn.

"Blijkbaar zitten we nu in de fase dat eindelijk duidelijk is dat we zelf initiatief moeten nemen voordat er iets gebeurt. Eindelijk gaat er onderzocht worden hoe ernstig de vis, de schelpdieren en de zee groenten vervuild zijn".

De SP vindt dat de tijd van achter de feiten aanlopen voorbij is. Wij willen dat de provincie het initiatief neemt in de volgende 3 stappen:

 1. Wij willen dat er een bevolkingsonderzoek komt. De uitkomst van het bevolkingsonderzoek in Zwijndrecht vraagt dat van ons.
  De gezondheid van de Zeeuwen, hun belangrijkste bezit, is wel degelijk iets waar wij ons druk over moeten maken.
  Wij denken dat de Zeeuwen die aan de grens bij Antwerpen wonen en zij die aan het oostelijk deel van de Westerschelde wonen, getest moeten worden.
  We kunnen dit in eerste instantie doen door samen te werken met de bloedbank, die de anonieme gegevens van deze inwoners op postcode kan onderzoeken. Zij doen dergelijke anonieme onderzoeken ook voor covid. Wij denken dat het ook verstandig is om contact op te nemen met de huisartsen in deze gebieden om te zien of ziektes die bekend zijn als gevolg blootstelling aan PFASsen in dit gebied vaker voorkomen dan het landelijk gemiddelde. Afhankelijk van deze uitslagen kunnen er vervolgstappen worden genomen.
  En als het nodig is moet er een bevolkingsonderzoek komen zoals dat in Zwijndrecht is gebeurd.
 2. Als het aan de SP ligt gaat 3M in Zwijndrecht nooit meer open. Wij willen dat het provinciebestuur maar ook de Nederlandse regering zich daar sterk voor maakt.
 3. Wij moeten onze bevolking ervan bewust maken dat wij zelf de vervuilers zijn. We moeten duidelijk maken wat het betekent als je bakt in een teflon pan, wat er zit in de shampoos die we gebruiken, wat een waterafstotende laag eigenlijk is. 
  Als er geen producten meer worden verkocht die PFASsen bevatten, worden ze ook niet meer geproduceerd.
  Maar wat helemaal afgelopen moet zijn is dat er bedrijven zijn die denken dat je dit soort schadelijke stoffen in ons leefmilieu kan lozen. Dat geldt ook, wat de SP betreft, voor onze Zeeuwse bedrijven.

Is het college bereid om in het PFAS dossier niet meer achter de feiten aan te lopen maar vanaf nu juist voor de troepen uit te lopen?

Gezondheid is het belangrijkste bezit, dat geldt ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Fractievoorzitter Ger van Unen vindt, dat wij het verplicht zijn aan hen die na ons komen om geen puinhoop achter te laten. "Wij zijn bezig met hoe we voldoende zoet water over kunnen houden voor de toekomst, hoe we van fossiele brandstoffen af kunnen komen, hoe we de natuur kunnen herstellen en ook op andere terreinen denk ik dat we ons best doen. Daarom mogen wij ook geen dijk achterlaten waarvan we weten dat de binnenkant ernstig vervuild is en waarvan de inhoud langzaam in het grondwater sijpelt".

Het kan niet zo zijn dat omdat Rijkswaterstaat te weinig geld heeft en omdat ze ook op 26 andere plaatsen deze giftige TGG heeft gebruikt, de provincie zich maar aan het lijntje laat houden.
Derhalve moet de dijk bij Perkpolder helemaal afgegraven worden. Is het college dat met de SP eens?

Als onze gezondheid het belangrijkste bezit is? Hoe kan het dan zo zijn dat het met verschillende onderdelen van onze zorg in Zeeland zo slecht gaat?

De jeugdzorg bijvoorbeeld. Toen Provinciale Staten een warme overdracht voor ogen had., toen had niemand voor ogen dat Intervence niet meer zou bestaan. Dat Juvent haar vestiging in Zeeuws Vlaanderen ging sluiten. Dat sommige kinderen heel lang moeten wachten voordat ze op de juiste plek zijn. Zo had Provinciale Staten het niet bedoeld. De SP is nog steeds van mening dat de jeugdzorg, en dus de kwetsbare kinderen in Zeeland, beter af was toen ze onder de provincie vielen. Gecontroleerd door de directe democratie van Provinciale Staten.
De SP is benieuwd naar de mening van dit college met de wijsheid van nu?

Geestelijke gezondheidszorg in Zeeland. Daar gaat het ook slecht mee. Dit heeft grote gevolgen voor de samenleving. Er is te weinig personeel. Mensen die opgevangen zouden moeten worden hebben geen plaats. Hulpdiensten hebben er hun handen vol aan. In het verleden hebben de staten Emergis wel eens uitgenodigd om uitleg te geven over hoe ze ervoor staan. De SP denkt dat we er nu nog slechter voor staan. Alles in het kader van 'we gaan er niet over maar we vinden er wel wat van'. En als wij er niets van vinden dan vindt niemand er iets van.
Wil het college een dergelijke informatiebijeenkomst organiseren?

Recreatie in Zeeland. Om gezond te kunnen leven moeten we af en toe lekker ontspannen. De provincie Zeeland is een prachtige plek omdat te doen.

Het Zeeuwse Goud, de rust, de ruimte en landschappen staan opnieuw onder druk. Omdat er bijna geen rente meer wordt gegeven op geld zijn stenen het nieuwe goud geworden. Het kapitaal zoekt opbrengsten. Zomerhuisjes bouwen, niet om er zelf van te genieten maar om er geld aan te verdienen. En langzaam wordt ons goud, ons prachtige Zeeland minder waard. Het gaat ten koste van ons landschap. Het gaat ten koste van de mensen die Zeeland al jaren bezoeken bijvoorbeeld in hun caravan. Het gaat ten koste van de bestaande vakantieparken die te maken gaan krijgen met leegstand en alle gevolgen van dien.
De SP wil graag weten of dit een aandachtspunt is en blijft van dit college?

Om nu te voorkomen dat mensen de conclusie trekken dat de SP zich alleen maar druk gaat maken over hun belangrijkste bezit, hun gezondheid, even een korte opsomming van de onderwerpen waar we ons zeker ook voor in gaan zetten:

Een beter openbaar vervoer - Een dezer dagen biedt de SP haar eigen rapport over OV aan. Met alternatieven voor de voorstellen waar het college mee komt.

Natuur inclusieve landbouw - Natuur en landbouw hoeven geen vijanden te zijn. Ze kunnen elkaar zelfs versterken.

Woningbouw - Er moet naast de plannen die er zijn zeker ook gebouwd worden voor jongeren. Wij moeten alles doen om jongeren hier te houden en nieuwe jongeren aan te trekken. En daar horen woningen bij.

De leefbaarheid van ons buitengebied zal zeker een speerpunt blijven van de SP.

Een energietransitie waaraan iedereen mee kan doen. Haalbaar maar vooral voor iedereen betaalbaar.

Een duurzame instandhouding van ons erfgoed. Daar zijn goede oplossingen voor. Kijk maar naar Utrecht.

 

En zeker zullen we ook aandacht vragen voor bedrijven en inwoners die in de problemen komen door maatregelen als gevolg van COVID.

Fractievoorzitter Ger van Unen: "Voorzitter, dit is nog lang niet alles maar ik ben bang dat u zegt 'mevrouw van Unen uw tijd is op….'

Dus eindig ik met dat ik ons allen verder een goede vergadering toe wens en vooral een goede gezondheid…"

 

 

 

 

 

  

 

Reactie toevoegen

U bent hier