h

Maidenspeech nieuw Statenlid Alex de Burger: de Omgevingsvisie

12 november 2021

Maidenspeech nieuw Statenlid Alex de Burger: de Omgevingsvisie

Foto: SP

Vandaag heeft Alex de Burger zijn Maidenspeech gehouden in de Provinciale Staten. Zijn bijdrage gaat over de omgevingsvisie. De omgevingsvisie begint met ‘Wind in de Zeilen’ en op de volgende pagina van het stuk worden de ‘bouwstenen’ hiervoor aangegeven. Gedeputeerde Staten heeft aangegeven dat wijzigingsvoorstellen snel gemaakt kunnen worden en dat zij open staat voor wijzigingen wanneer de situatie dit verlangt.

Voor de SP zijn het belang van onze inwoners en het belang van onze natuur heel erg voornaam. In de Provinciale Staten voeren toerisme en recreatie de boventoon en krijgt de natuur in de ogen van de SP veel minder aandacht dan het verdient. De SP wil dat Gedeputeerde Staten rekening houdt met de Europese Habitat en met de vogelrichtlijn van natuur en inclusieve landbouw. Alex de Burger geeft aan heel blij te zijn in een gebied te wonen dat zich ‘de groene long van Zeeuws-Vlaanderen’ mag noemen, met vossen en meer vogelsoorten dan alleen kustvogels.

De SP hoopt tevens dat de Provincie meer de teugels in handen gaat nemen. Als voorbeeld: Het Veerse Meer, in verband met de verkeersontwikkeling en de ontsluiting van dit gebied zijn 4 gemeenten betrokken. De Provincie zou hier een voortrekkersrol en een coördinerende rol op zich moeten nemen, ook al is het de eigenlijke bevoegdheid van de 4 gemeenten. Ook zou het bij de gemeenten duidelijk moeten zijn/worden, dat, indien iets strijdig is met het Provinciaal beleid, het bij de Gemeenten niet in behandeling zou mogen worden genomen.

‘Follow the Money’ heeft de recreatie in Zeeland onderzocht. Zoals wellicht ook bij Gedeputeerde Staten bekend is heeft Roompot in Noord Beveland gebouwd zonder vergunning. Aan Cadzand kunnen we zien hoe het niet moet, dit is tot stand gekomen ondanks de Kustvisie. De SP hoopt dat wij allen het ruimtelijke beeld van de provincie Zeeland willen koesteren. Recreatie mag nooit een bedreiging zijn voor de leefbaarheid van de inwoners.

In het kader van de woningbouw wil de SP Gedeputeerde Staten op het hart drukken om woningbouw voor jongeren als een opgave te zien en actief te laten bouwen voor deze doelgroep. Levensloopbestendige woningen voor ouderen zijn belangrijk en in samenwerking met Gemeenten kunnen inwoners gebruik maken van WMO-gelden om hun woning aan te laten passen aan hun medische behoeften. Voor de SP is het echter een utopie om te denken dat er door doorstroming in de woningmarkt plaats vrij komt voor jongeren.

Ook geeft ons nieuwe Statenlid Alex de Burger aan dat de SP blij is dat er een biedlogboek in het vooruitzicht is gesteld waardoor het bieden op huizen transparanter en eerlijker voor iedereen kan worden gemaakt.

Alex eindigt met de woorden: "Allee kzen er mee weg"

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier