h

Openbaar Vervoer juist wel voor iedereen

2 december 2021

Openbaar Vervoer juist wel voor iedereen

Foto: SP Zeeland

De Statenfractie van de SP vindt het slecht dat het openbaar vervoer in Zeeland wordt uitgekleed en komt daarom met een alternatief plan.

De aankomende concessie voor het Openbaar Vervoer in Zeeland was voor het College van Gedeputeerde Staten de aanleiding om alle vervoersvormen in Zeeland tegen het licht te houden. Dit mondde uit in de notitie “Slimme Mobiliteit”
Bij de vorige concessie gingen Provinciale Staten van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd Openbaar Vervoer. Dit  betekende een enorme verschraling van het Openbaar Vervoer in Zeeland. Nu wordt voorgesteld om uit te gaan van OV als aanvulling op het eigen vervoer. En opnieuw vindt er een kaalslag plaats.

De SP vindt dat Openbaar Vervoer een echte overheidstaak is. En een kerntaak van de provincie. Dit principe wordt helemaal losgelaten als je uitgaat van aanvulling op eigen vervoer. Nooit zal bij deze nieuwe opzet Openbaar Vervoer een alternatief worden voor het gebruik van eigen vervoer. Dit terwijl dat toch eigenlijk een doelstelling zou moeten zijn met alle taken die we hebben op het gebied van klimaat, milieu, natuur.

Juist deze plannen van Gedeputeerde Staten zijn voor de SP aanleiding om een alternatief te schrijven. Wij denken dat er betere manieren zijn om het Openbaar Vervoer in Zeeland te regelen.

Vrijdag staat “de Regionale Mobiliteitsstrategie” op de agenda in de commissie Strategische Opgaven. De SP zal tijdens deze commissie een aantal belangrijke vragen stellen, over (het gebrek aan) kwaliteit van het OV, de positie van de beroepschauffeurs, wachttijden, duurzaamheid van het wagenpark, of gemeenten duidelijk is gemaakt dat zij fors mee gaan betalen aan dit mobiliteitsplan, hoe het zit met provinciegrens overschrijdend en landsgrens overschrijdend vervoer.

Behandeling in deze commissie is wellicht een van de laatste kansen die we nog hebben om het Openbaar Vervoer in Zeeland niet nog verder uit te laten kleden.

Reactie toevoegen

U bent hier