h

Glasvezel in heel Zeeland, ook in de buitengebieden

23 januari 2022

Glasvezel in heel Zeeland, ook in de buitengebieden

Foto: SP

In de PZC van 29 december 2021 hebben we kunnen lezen over de problemen van het buurtschap Kruisdorp. Dit buurtschap heeft slechts 1 verbinding, te weten de telefoonkabel. Enige tijd geleden is in Kloosterzande deze telefoonkabel kapotgetrokken. Hierdoor zijn alle inwoners van Kruisdorp bijna een week lang verstoken geweest van de vaste telefoonlijn, televisie en internet. Zeker in deze tijd met corona, waarbij leerlingen hun schoolwerk vanuit thuis moesten doen en veel werknemers worden geacht zoveel mogelijk thuis te werken, zijn deze verbindingen een eerste levensbehoefte. Ook de dokter en hulpdiensten moeten toch voor mensen zonder een mobiele telefoon te allen tijde bereikbaar zijn. De SP heeft dan ook de volgende vragen gesteld aan het College:

  1. Was het college op de hoogte van deze storing?
  2. Zijn er in Zeeland nog meer plaatsen waar geen kabelaansluiting is en zich dit probleem ook zou kunnen voordoen?
  3. Het aanleggen van glasvezel in Zeeland is voor de provincie een speerpunt. Kunnen plaatsen die nu verstoken zijn van een kabelaansluiting wel voorrang krijgen bij het aanleggen van glasvezel?
  4. Hoe gaat het college de Staten hiervan op de hoogte houden?

De gedeputeerde gaf aan dat er een Tender is uitgezet met diverse partijen over het aanleggen van glasvezel in heel Zeeland, ook in de buitengebieden. Dit voorjaar denkt de gedeputeerde meer duidelijkheid hierover te kunnen geven. Deze uitdaging is samen met de gemeenten opgepakt. Doelstelling van de provincie is iedere inwoner dezelfde verbinding te kunnen aanbieden.

Reactie toevoegen

U bent hier