h

Rijtest voor mensen met een medische aandoening

24 januari 2022

Rijtest voor mensen met een medische aandoening

Foto: JP Casteleijn / SP Terneuzen

Mensen uit Zeeuws-Vlaanderen die een rijtest moeten doen omdat ze een bepaalde medische aandoening hebben, moeten voor die rijtest naar Goes. Voor de goede orde, het gaat dus om mensen die op dat moment niet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Het Centraal Bureau voor Rijvaardigheid zit ook in Terneuzen en er worden wel andere testen afgelegd, voor alle praktijkexamens, ook die voor het beroepsvervoer. Ook worden in Terneuzen rijvaardigheidsonderzoeken afgenomen in het kader van de vorderingsprocedures.
De SP heeft aan het college de volgende vragen gesteld:

  1. Is het bij het college bekend waarom deze mensen deze test in Goes moeten doen?
  2. Wat is er voor nodig om het mogelijk te maken deze rijtest wel in Terneuzen te kunnen laten plaatsvinden.
  3. Wat kan het provinciebestuur betekenen om het voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen mogelijk te maken deze rijtest wel af te leggen in Terneuzen. Met andere woorden, is het college bereid om dit probleem met het CBR te bespreken? Zo nee, waarom niet?

De gedeputeerde heeft hierop geantwoord dat de Provincie daar niet over gaat, maar er wel iets van vindt. Vervolgens geeft hij aan dat hij er zelf geen informatie en geen mening over heeft. De gedeputeerde wil de antwoorden afwachten van de kamervragen die hierover gesteld zijn.

Reactie toevoegen

U bent hier