h

Emotioneel betoog SP over vervroegd afgraven dijk Hedwigepolder

25 april 2022

Emotioneel betoog SP over vervroegd afgraven dijk Hedwigepolder

Foto: Foto Bas Czerwinski / voor het FD

“Ik ben boos, soms kan ik wel begrijpen dat mensen zeggen dat ze een hekel aan politiek hebben want vandaag  heb ik dat ook. En dat komt door het recht praten wat krom is” aldus Ger van Unen van de SP fractie.

Onomkeerbare milieuramp

Haar boosheid begon al bij het begin van het hele PFAS verhaal. En bij het lezen van het krantenbericht dat het waterschap op 17 mei de nieuwe dijk gaat goedkeuren is die boosheid alleen nog maar erger geworden. Hiermee is het afgraven van de zeedijk opnieuw naar voren getrokken. De SP wil de achtergrond hierover weten.
Statenlid Ger van Unen heeft er niet van geslapen. De SP wil niet verantwoordelijk zijn voor een onomkeerbare milieuramp. En die dreigt hier.

Wat zijn de feiten: Er zijn veel soorten onder de PFAS en een flink aantal daarvan zijn niet afbreekbaar. En het bevolkingsonderzoek waar de SP al de hele tijd om vraagt moet wachten tot de andere onderzoeken klaar zijn. Daar heeft de SP zich bij neergelegd.  Maar de aannemer wil wel direct na de 17e beginnen met het afgraven van de dijk.

Recht praten wat krom is

Het college antwoord dan dat de onderzoeken wel klaar zijn voordat er water wordt ingelaten. “Ja, dat is zo, maar wij weten hier allemaal met elkaar wel dat wij niet met een half afgegraven dijk het stormseizoen in kunnen gaan”, aldus Ger van Unen. En dus is de eerste schop die gezet wordt, onomkeerbaar. En dat is wat de SP betreft recht praten wat krom is.

Wat de staatssecretaris zegt is dat het niet vuiler wordt dan de natuur die buitendijks is. Daar, in het oostelijk deel van de Westerschelde. is het water zeer ernstig vervuild. Weet de staatssecretaris wel hoeveel 300 hectare schone polder is, waar we dat water in gaan laten? Waarom zouden we dit gif nog dichter bij de bewoners brengen, terwijl we nog niets eens een bevolkingsonderzoek hebben gedaan waaruit zal blijken wat het tot nu toe met de bewoners heeft gedaan? Wij moeten wel wachten, waarom kan dit niet even wachten?

Wachten op resultaten van onderzoeken

De SP heeft ook nog een vraag gesteld over een kort geding, of dat wel of niet zinnig is. Ger van Unen: “Ik vraag niet om bodemprocedures. De staatssecretaris heeft misschien wettelijk gezien wel gelijk, maar waar de SP om vraagt is om een kort geding. Een voorlopige voorziening. Niet om helemaal niet ontpolderen, maar om NU niet te ontpolderen. Als wij moeten wachten op resultaten van onderzoeken dan moet dat daar ook gebeuren”.

Verschuilen achter het Rijk en wet- en regelgeving

Gedeputeerde mevrouw Pijpelink geeft aan dat er in de Provinciale Staten vaker gesproken is over de boosheid van de SP. Ze zegt dat GS de vinger aan de pols houdt over de wet- en regelgeving, hoe het zit met de metingen, er worden ook extra metingen gedaan. “Het is de bevoegdheid van het Rijk, ik zeg dit niet om me er achter te verschuilen”, maar intussen doet ze dat dus wel. Ze zegt dat het aan de minister is om daar uitspraken over te doen en aan de kamer om te controleren of de minister zich aan wet- en regelgeving houdt.

Een kort geding heeft volgens haar weinig kans van slagen omdat een en ander binnen deze wet- en regelgeving valt.

Veiligheid

De reden waarom de start van het afgraven van de zeedijk veel eerder plaats gaat vinden dan gedacht is volgens de gedeputeerde omdat de aannemer vooruit loopt op schema. Ze geeft nogmaals aan dat het uiteindelijke binnenlaten van het water pas plaats gaat vinden nadat de metingen binnen zijn. Ze gaat niet in op de veiligheid van een deels afgegraven zeedijk in het stormseizoen en verschuilt zich er weer achter dat alles binnen de wet- en regelgeving past.

Reactie toevoegen

U bent hier