h

Succes !! Motie Hedwigepolder aangenomen

18 mei 2022

Succes !! Motie Hedwigepolder aangenomen

Foto: SP

Onderstaande motie is met 124 Stemmen aangenomen.
Sandra Beckerman (SP) heeft direct in een brief gevraagd hoe het kabinet de motie gaat uitvoeren.

We zijn er nog niet, maar hiermee is een grote stap in de goede richting gezet. De SP zal hiervoor blijven strijden. Want de gezondheid van mens en natuur is niet in geld uit te drukken!

Motie Beckerman - Hagen

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de ontpoldering van de Hedwigepolder op korte termijn van start dient te gaan;
overwegende dat het water in de Westerschelde vervuild is met PFAS;
overwegende dat omwonenden zich zorgen maken over hun gezondheid of bedrijfsvoering;

verzoekt de regering, in overleg met de Vlaamse regering te zorgen dat het afgraven van de zeedijk van de Hedwigepolder pas wordt ingezet nadat de resultaten van de lopende onderzoeken naar PFAS bekend zijn en vaststaat dat geen negatieve effecten optreden voor de natuurontwikkeling en een gezonde leefomgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Reactie toevoegen

U bent hier