h

Algemene Beschouwingen: PFAS, Bevolkingsonderzoek, Openbaar Vervoer, Westerscheldetunnel en stikstof

24 juni 2022

Algemene Beschouwingen: PFAS, Bevolkingsonderzoek, Openbaar Vervoer, Westerscheldetunnel en stikstof

Foto: SP

Tijdens de Algemene Beschouwingen in de Provinciale Staten op 24 juni 2022 liet SP Statenlid Ger van Unen een paar citaten horen uit een brief die KWF Kankerbestrijding aan de Tweede Kamerfractie van de SP heeft gestuurd:

“Wij vragen u de minister nogmaals op te roepen geen besluiten te nemen met onomkeerbare gevolgen, en ook voor de inwoners van Hulst en omgeving in te zetten op gezondheidsonderzoek. Zo voorkomen we  gezondheidsschade en mogelijke gevallen van kanker in de toekomst en wordt recht gedaan aan zorgen bij omwonenden”.

“De minister geeft aan dat bevolkingsonderzoek in Hulst en omgeving naar PFAS-waarden in het bloed geen onderdeel uitmaakt van de bij haar besluitvorming te betrekken onderzoeksresultaten. Dit doet geen recht aan uw Kamerbreed aangenomen motie Hagen/Beckerman, waarin de minister wordt opgeroepen ervoor te zorgen dat het afgraven van de zeedijk van de Hedwigepolder pas wordt ingezet nadat de resultaten van de lopende onderzoeken naar PFAS bekend zijn én vaststaat dat geen negatieve effecten optreden voor de natuurontwikkeling en een gezonde leefomgeving. Het is belangrijk dat het besluit wordt genomen vanuit het voorzorgsprincipe.”

KWF (kankerbestrijding) volgt, net als onze Vlaamse zusterorganisatie “Kom op tegen kanker”, de ontwikkelingen rondom de Hedwigepolder vanwege de impact van PFAS op de volksgezondheid. PFAS is kankerverwekkend en bloedonderzoek bij inwoners van het Belgische Zwijndrecht laat zeer hoge PFAS-waarden zien bij omwonenden van de Vlaamse fabriek 3M.

De zorgen over de gezondheid van Zeeuwse inwoners

Door totaal geen rekening te houden met de zorgen die de Zeeuwen hebben over hun gezondheid walst de minister over de zorgen van de Zeeuwen heen. Hetzelfde gebeurt door Gedeputeerde Staten. De SP komt met een menselijk verhaal over de zorgen van de inwoners over dit onderwerp en de Gedeputeerde verschuilt zich achter regeltjes en wetten. Dat is nou precies de reden waarom mensen afhaken van de politiek. Dit mogen we onszelf ernstig kwalijk nemen.

De SP heeft de laatste tijd nogal wat gesprekken met landelijke media gehad. Zij vroegen ons wat nu eigenlijk het standpunt van Gedeputeerde Staten is over de Hedwige? En wij wisten het niet. Dat is dus de vraag die Ger van Unen aan de Gedeputeerde had. En dan wil ze niet een antwoord over regeltjes en wetten, maar een antwoord dat de bewoners begrijpen en waar ze iets aan hebben. Ze wil weten of het college dan ook een brief op poten naar Den Haag gaat sturen over het feit dat de minister over de zorgen van onze Zeeuwse inwoners heen walst?

Bevolkingsonderzoek

Al bijna een jaar lang pleit de SP voor een bevolkingsonderzoek. Er is een motie aangenomen in Provinciale Staten en in 5 gemeenten over dit onderwerp. De gedeputeerde vertelde dat dit bij de gemeenten ligt, en dat klopt ook. Maar de GGD heeft het zelf bij de gemeenten weggehaald, zelfs de minister bemoeit zich er nu mee. Dus vraagt de SP aan de gedeputeerde om aan de minister van Volksgezondheid, de Tweede kamer, Het Crisis- en Expert Team GOR en de Zeeuwse GGD te laten weten dat de Zeeuwen een vrijwillig bevolkingsonderzoek belangrijk vinden en dat daar heel snel mee moet worden begonnen.

De minister zegt dat een bevolkingsonderzoek geen zekerheid geeft over de kans op ziek worden. De mensen hebben dan wel de keuze om zich vaker te laten onderzoeken op bijvoorbeeld cholesterol en/of bloedlichaampjes en als je ziek wordt ben je er wel sneller bij.  

Natuur- en Milieuorganisaties

Het gekke is dat natuur- en milieuorganisaties een brief naar de Tweede Kamerfracties hebben gestuurd met het verzoek om de Hedwige zo snel mogelijk onder water te zetten. De SP heeft daar over nagedacht, we vroegen ons af waarom deze organisaties zich geen zorgen schijnen te maken over de impact op het milieu in het gebied door de gifstoffen die met het Westerscheldewater binnenstromen. En over de impact op dieren die vis- en schaaldieren en/of zeegroenten eten. De polder is nu nog schoon. De natuur- en milieuorganisaties zouden zich hier net als de SP toch zorgen over moeten maken? Is er wellicht een financieel belang? Hoeveel geld krijgt het Zeeuws Landschap als toekomstig beheerder van het gebied? Hoeveel van de 200 miljoen die beschikbaar was voor natuurcompensatie gaat of is al gegaan naar deze natuur- en milieuorganisaties?

Openbaar Vervoer:

De SP vindt het onverteerbaar dat we – naast alle versoberingen die er aan zitten te komen met de nieuwe ‘Slimme mobiliteitsstrategie’ – we een vervoerder hebben die het contract niet na komt en zomaar 65 ritten per dag minder uitvoert. De SP vindt het onbegrijpelijk dat we hier niets aan kunnen doen.

De Westerscheldetunnel:

Bij de behandeling van de voorjaarsnota in de Tweede Kamer zal de SP samen met de SGP en BBB een motie indienen om het vervroegd tolvrij maken van de Westerscheldetunnel mogelijk te maken met de bijbehorende financiering.

De SP roept alle partijen hier op om hun collega’s in de Tweede Kamer duidelijk te maken dat het eerder Tolvrij maken van de tunnel voor Zeeland en Zeeuws Vlaanderen ook na de verkiezingen belangrijk is.

Stikstof:

We hebben echt een stikstofprobleem. De SP denkt ook echt dat de intensieve veeteelt in Nederland een probleem is. We hoeven hier geen miljoenen kalveren vet te mesten terwijl het vlees hier bijna niet gegeten wordt.

De SP vindt de manier waarop dit kabinet het probleem aanpakt schandalig. Het wordt bij ons, de provincies, over de schutting gekieperd met kaarten waar we niets mee kunnen. Wij vinden het heel kwalijk dat niet meteen het verkeer en de industrie wordt meegenomen in de plannen. En opnieuw wordt er over mensen heen gewalst.

Hier mogen, misschien is het wel moeten, wij als politiek ons tegen verzetten.

Boeren zijn hoofdelijk aansprakelijk voor hun bedrijf, ze zitten in de tang van de banken, de RABO bank in het bijzonder. De bestaanszekerheid van de individuele boer staat op het spel. De SP wil niet minder maar juist meer boeren. We hebben het dan over kleinschalige bedrijven die hiermee dan uiteraard een fatsoenlijk inkomen moeten kunnen verdienen.

Reactie toevoegen

U bent hier