h

Hedwigepolder - Stand van zaken

10 juni 2022

Hedwigepolder - Stand van zaken

Foto: Foto Bas Czerwinski / voor het FD

Sinds de actie NU Ontpolderen NEE!, een initiatief van de SP, mede ondersteund door vele politieke partijen en maatschappelijke organisaties, is iedereen zich bewust geworden van de enorme gevolgen van het inlaten van met PFAS verontreinigd Westerscheldewater in de Hedwige-Polder. Het verzet hiertegen is groot, ook in de Provinciale Staten en zelfs in de landelijke politiek. Een motie in de 2e Kamer is aangenomen om de ontpoldering van de Hedwige uit te stellen.

De minister heeft aangekondigd dat zij op 1 juli een antwoord gaat geven op de motie, omdat dan onderzoeksresultaten van allerlei onderzoeken bekend zijn. Het door SP gevraagde bevolkingsonderzoek door de GGD is dan nog niet gestart.

Het college heeft belangrijke vragen gesteld over waarom er verschillen zijn tussen normen voor PFAS in water en PFAS op land:

“Er zijn verschillende normen voor landbodem en waterbodem. Maar waarom zijn deze verschillen er eigenlijk? Kunt u uitleggen waarom er in het geval van een waterbodem hogere waarden toegestaan kunnen worden (er meer mag) zonder dat hierdoor een verhoging van de risico’s voor flora en fauna, de mensen en het achterliggende gebied ontstaat? Daarbij zijn wij ook benieuwd of kan worden aangegeven welke effecten zijn beoordeeld. Dat horen we graag van u.”
SP Statenlid Ger van Unen: “Wanneer verwacht de Gedeputeerde hier antwoord op?”

Niet ontpolderen is contractbreuk met België. De Belgen zelf stellen dat het aanleggen van nieuwe natuur heroverwogen moet worden omdat daardoor met PFAS vervuild water verder wordt verspreid. De vraag van de SP is dan waarom dat wel geldt voor België en kennelijk niet voor Nederland.

Als wij niet weten wat er gebeurt direct naast de Westerschelde met grondwater en kwelwater, dan weten wij ook niet wat er straks rondom de Hedwige gaat gebeuren. Volgens de SP moet eerst onderzocht worden hoever deze PFAS vervuiling het land in komt. Want als dit niet onderzocht wordt, weten we ook niet wat het effect wordt rondom de Hedwige.

In de motie die is aangenomen in de 2e kamer, wordt gesteld dat er geen negatieve effecten mogen zijn op de gezonde leefomgeving. Hoe ga je dat dan meten en wie is daar verantwoordelijk voor? Wat er gebeurt met de leefomgeving van mensen en dieren? Hoe gaan we dat vaststellen?

De minister is uitgenodigd om de Hedwige-polder te bezoeken. Wie wordt daar voor uitgenodigd? Stichting Schone Polder was de vorige keer niet uitgenodigd, echter zij waren juist de klokkenluiders. Met wie gaat de minister praten. Wie worden hiervoor uitgenodigd? De Gedeputeerde geeft aan dat ze zeker de suggestie zal doen dat ook de Stichting en mensen die veel zorgen hebben uitgenodigd worden.

Ernstig vervuild water verspreiden vindt de SP een slecht plan. Het gaat niet om het niet inlaten van Weterscheldewater in de Hedwige-polder, het gaat erom dit alleen op een verantwoorde manier te doen. SP vind dat dat op 1 juli niet kan.

Gedeputeerde heeft aangegeven dat de zorgen overgebracht worden aan de minister. Ze geeft aan dat de Gedeputeerde Staten kritische vragen gaat stellen bij de resultaten van de onderzoeken, dat ze de zorgen van de Zeeuwen blijft overbrengen naar de minister.

Reactie toevoegen

U bent hier