h

Openbare lezing Westerscheldetunnel tolvrij

20 juni 2022

Openbare lezing Westerscheldetunnel tolvrij

Foto: Mart Smit / SP Terneuzen

De Westerscheldetunnel kan tussen 1 januari 2023 en 1 juli 2025 definitief tolvrij worden. Dat staat in het draaiboek dat in de afgelopen maanden is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Provincie Zeeland. In een brief aan Provinciale Staten geeft het provinciebestuur aan in te willen zetten op 2023.

‘Vergeet het maar’, zegt minister Mark Harbers (VVD).

De SP-afdeling Terneuzen organiseert maandagavond 27 juni 2022 een openbare lezing in de Grote Kerk (Noordstraat 62, Terneuzen). Deze lezing is gratis, voor iedereen toegankelijk en het is mogelijk om de sprekers te bevragen. Vanaf 18:15 gaat de zaal open, de lezing start om 19:00.
De volgende sprekers vertellen over de strijd die in de lokale- en landelijke politiek wordt gevoerd om de Westerscheldetunnel Tolvrij te krijgen. Statenlid van Unen (SP), Tweede Kamerlid Alkaya (SP), Arno Vael (BBB), Tweede Kamerlid van der Plas (BBB), Statenlid van der Maas (SGP), Tweede Kamerlid Stoffer (SGP), de Boevere en Liefting (stichting TOLVRIJ ZEELAND).

De SP, SGP en BBB hebben bij de behandeling van de Voorjaarsnota in de Tweede Kamer samen het voorstel ingediend om de Westerscheldetunnel per 2025 tolvrij te maken. In de plannen van de regering zou hiervan op z’n vroegst in 2030 sprake zijn. De drie partijen zijn van mening dat het
onrechtvaardig is om automobilisten nog langer te laten betalen voor hun enige verbinding met de rest van Nederland en vragen hiervoor de steun van de Tweede Kamer.

Eerdere onderzoeken wezen uit dat het vervroegd tolvrij maken haalbaar is en welvaartswinst oplevert voor de samenleving en de regio. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich in de zomer van 2021 reeds positief uit over een motie van de SP en BBB om de tunnel zo snel mogelijk tolvrij te maken, maar vanuit het kabinet werd gewezen op het ontbreken van financiële middelen. Met het nieuwe voorstel van de drie partijen wordt nu gezorgd voor de financiële dekking voor het wegvallen van de tolinkomsten. De Tweede Kamerleden Alkaya (SP), Stoffer (SGP) en van der Plas (BBB) stellen in hun amendement voor om de kosten te financieren vanuit de Regiodeals, een landelijk fonds dat is opgericht ter versterking van de kracht van de regio. Voor Zeeuws-Vlaanderen is een tolvrije Westerscheldetunnel de beste manier om dat doel te bereiken.

OPENBARE LEZING
Ger van Unen / Mahir Alkaya (SP),
Arno Vael / Caroline van der Plas (BBB),
Harrie van der Maas / Chris Stoffer (SGP),
Petra de Boevere / Cees Liefting (Tolvrij Zeeland)

GROTE KERK TERNEUZEN

MAANDAG 27 JUNI 2022 19.00 uur (zaal open 18.30 uur)
Noordstraat 62, 4531 GJ Terneuzen

Reactie toevoegen

U bent hier