h

Klanttevredenheidsonderzoek Openbaar Vervoer

28 november 2022

Klanttevredenheidsonderzoek Openbaar Vervoer

Foto: Alex de Burger / Opmerkingen van scholieren over het Openbaar Vervoer

De SP had gevraagd of een brief over Klantentevredenheid en klachtenafhandeling openbaar vervoer 2021 op de agenda gezet kon worden bij de Commissie Economie. Om onduidelijke redenen is dit onderwerp toch niet op de agenda terecht gekomen. Vandaar dat de SP een aantal vragen stelt over onderwerpen die niet op de agenda staan.

In deze brief staat dat de klanttevredenheid in het afgelopen jaar gestegen is van een 7.8 naar een 7.9. Er zijn wel meer klachten binnengekomen bij het landelijk OV loket. Over het busvervoer zijn minder klachten binnengekomen, mede doordat er vanwege Corona veel minder passagiers zijn geweest. Een deel van de klachten ging over hogere kosten voor scholieren uit Middelharnis. Hiervoor is een compensatieregeling getroffen. In 2021 waren fors minder passagiers vanwege de Corona epidemie. Men gaat er vanuit dat in 2022 weer meer passagiers van het OV gebruik gaan maken.

Dan zijn er een aantal krantenartikelen waaruit blijkt dat in landelijk gebied de auto veruit de snelste optie is om te reizen naar onder andere werk, ziekenhuizen, supermarkten,

Het PBL analyseerde de bereikbaarheid van werk en voorzieningen en kwam tot de conclusie dat bijvoorbeeld 30 procent van de ouderen binnen een half uur geen ziekenhuis of polikliniek kan bereiken als ze niet met de auto kunnen. Voor 12 procent van hen lukt dat zelfs niet binnen 45 minuten. Het gaat dan vooral om ouderen die aan de randen van steden, dorpen en landelijk gebied wonen.

Vooral in buurten buiten de steden is de beschikbaarheid van openbaar vervoer verder afgenomen, constateert het PBL. Mensen zonder auto kunnen ook minder snel naar een supermarkt. Met de auto is men er in landelijke gebieden doorgaans binnen 15 minuten, maar met het openbaar vervoer is de bereikbaarheid beduidend lager.

Woon-werkverkeer, ziekenhuisbezoek en supermarktbezoek is eigenlijk alleen binnen redelijke termijn te doen wanneer je een auto hebt, met het openbaar vervoer alleen wanneer je in Vlissingen, Middelburg of Goes woont en met de fiets hetzelfde beeld, voor mensen uit Vlissingen, Middelburg en in Goes kan je met de fiets nog binnen een redelijke tijd naar je werk, naar het ziekenhuis of naar de supermarkt.

Overal is sprake van krimp in het Openbaar Vervoer en dat is vooral het gevolg van politieke keuzes. Bij NS is er sprake van personeelstekorten. Sinds Corona is er nog geen herstel van het aantal passagiers dat gebruik maakt van het OV.

Mensen met een beperking kunnen vaak geen gebruik maken van de trein vanwege tekorten aan personeel. Kortere treinen, minder hulp op stations en het gevolg is dat mensen met rolstoelen achterblijven op het station. Ook wordt de reisassistentie op het laatste moment afgezegd of komt niet opdagen.

Als klap op de vuurpijl zijn Zeeuwse chauffeurs in het leerlingen- en zorgvervoer van plan om eind volgende week te gaan staken voor een betere CAO. De bonden willen een hoger loon, maar ook een betere regeling bij ziekte en goede regeling voor pauzes. Wel is er dan een veiligheidsplan voor mensen voor wie zorgvervoer van levensbelang is. Bijvoorbeeld patiënten die een bestraling of nierdialyse nodig hebben.

Statenlid Alex de Burger vraagt zich af  hoe houdbaar de 7.9 uit 2021 is voor 2022.

Connexxion stelt dat de extra communicatie vanwege uitval van bussen voortvarend wordt opgepakt. Volgens de SP krijgen reizigers helemaal niet te horen of bussen op het laatste moment uitvallen. Het komt regelmatig voor dat deze informatie niet op de borden of in de app te vinden is.

De heer de Burger merkt in zijn contacten met studenten op dat zij soms tevreden zijn, soms helemaal niet en vaak dat ze überhaupt geen gebruik meer maken van het Openbaar Vervoer. Hoe ziet de gedeputeerde de opmerkingen van deze studenten in vergelijking met de uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek?

Statenlid Alex de Burger vraagt tijdens gastlessen die hij geeft, leerlingen een cijfer te geven aan het Openbaar Vervoer. Het gaat uiteindelijk om zo’n 200 leerlingen en de SP is benieuwd wat daar als eindcijfer uit gaat rollen.

De gedeputeerde geeft aan dat de klachten vooral gaan over de NS en over Zeeland Voordeel. Volgens de gedeputeerde zijn er af en toe uitvallende ritten, maar zitten deze ritten vaak dicht op een volgende rit en volgens hem moeten de passagiers wel zelf goed in de gaten houden of hun ritten uitvallen. De SP vindt dat Connexxion de passagiers nog lang niet goed genoeg op de hoogte houdt van rituitvallen, gedeputeerde geeft aan goed de hand aan de pols te houden en regelmatig in gesprek te zijn met de concessiehouder. Hij prijst dhr. De Burger met betrekking tot zijn onderzoek onder scholieren, de Provincie zou ook zelf zo’n onderzoek ter hand kunnen nemen, want het levert volgens de gedeputeerde heel veel waardevolle informatie op.

Reactie toevoegen

U bent hier