h

Verkoop van de Sloecentrale

16 december 2022

Verkoop van de Sloecentrale

Ger van Unen, Statenlid voor de Socialistische Partij: “Voorzitter volgens mij heb ik nog nooit meegemaakt dat de Staten het zo oneens is met elkaar. Ik ben benieuwd hoe dit eindigt vandaag. En dan hebben we nog de gemeenten, Sluis en Middelburg geven al aan niet akkoord te zijn met de verkoop, uit meerdere andere gemeenten klinkt het: de aandeelhoudersstrategie moet op de schop. In een speelveld dat zo verdeeld is, is het onverstandig om toch iets heel snel door te drukken.”

Provinciale Staten is 50% aandeelhouder van PZEM. Misschien wel 50% van deze Staten denkt anders over de verkoop van de Sloecentrale dan de andere helft. En dan mogen de Statenleden “wensen en bedenkingen” uitbrengen over wat de gedeputeerde namens ons gaat zeggen in de aandeelhoudersvergadering. Statenlid Ger van Unen van de Socialistische Partij: “Hij kan zich iets aantrekken van wat wij gezegd hebben maar dat hoeft niet. Voorzitter ik heb het al eerder tegen u gezegd: ‘ik vind dat ingewikkeld’.”

Wensen en bedenkingen

Als je als Statenlid instemt met de wensen en bedenkingen ga je akkoord met de randvoorwaarden waaronder de Sloecentrale verkocht mag worden. De SP heeft geen kritiek op hoe de wensen en bedenkingen zijn opgeschreven. Als er zoveel verschillende meningen worden uitgesproken is dat haast ondoenlijk. Het gevolg is helaas dat er veel zaken die benoemd zijn niet in staan zoals:  niet verkopen, pas op de plaats, de tijd waarin we leven en verandering van het geloof in marktwerking.

Vragen van de SP

  • Het integriteitsrapport wat de Statenleden pas een paar dagen geleden hebben ontvangen. Het lijkt erop dat het College aan de onderzoekers heeft gevraagd om het op te leveren voordat de onderzoekers het helemaal klaar hadden, zodat de Staten vandaag dit voorstel kunnen behandelen. Klopt dat? Waarom lijkt het of het niet klaar is? Er staan bijvoorbeeld geen conclusies en aanbevelingen in het rapport.
  • Vindt het college het afgeleverde rapport goed te lezen voor Statenleden en gemeenteraadsleden?
  • Is het college zelf tevreden over het opgeleverde rapport?

Als je je als partij niet kan vinden in de wensen en bedenkingen omdat het randvoorden zijn voor verkoop dan kom je niet verder dan je eigen wensen en bedenkingen te formuleren en dat is wat Ger van Unen namens de SP dus heeft gedaan

Wens 1

Voorzitter de SP wil de Sloecentrale helemaal niet verkopen.

  • Dit omdat een gasgestookte centrale een ideale oplossing is om de momenten waarin er geen zon of wind is.
  • Dit omdat je deze centrale bij lage prijzen makkelijk af kan schakelen.
  • Omdat het geloof in marktwerking steeds meer afneemt
  • Omdat we onze energievoorziening niet in commerciële handen willen zeker niet in buitenlandse commerciële handen.
  • En omdat  de tijden zijn veranderd. Het overgrote deel van de inwoners - niet hun volksvertegenwoordigers overigens -  wil dat de energievoorziening weer in overheidshanden komt.

De SP vraagt zich af of de Gedeputeerde het aandurft om tijdens de verkiezingen in een referendum te vragen aan de Zeeuwse kiezer: wilt u de Sloecentrale aan een buitenlands commercieel bedrijf verkopen? We zijn benieuwd of hij dat aan durft.

Dan kan misschien meteen de vraag gesteld worden: wilt u de oude kerncentrale langer open houden en twee nieuwe kerncentrales op uw grondgebied? De SP is benieuwd naar het antwoord van de Zeeuwen op deze vraag.

Wens 2

De aandeelhoudersstrategie moet op de schop. We moeten het aanpassen aan de veranderende tijdsgeest.

Die veranderende tijdsgeest waar een kentering is in het heilige geloof in marktwerking. Een toenemend aantal mensen ziet eindelijk in dat essentiële onderdelen van onze samenleving zoals energievoorziening, zorg en openbaar vervoer niet in commerciële handen thuishoren. Zelfs de grootste voorpleiters van marktwerking hebben last van wat wij voortschrijdend inzicht noemen.

Wens 3

We moeten af van die wensen en bedenkingen over dit soort belangrijke onderwerpen. Als dit Statenvoorstel was geweest met het dictum: we gaan de Sloecentrale verkopen als er aan de volgende voorwaarde is voldaan… Dan kan de gedeputeerde afwegen of er met 51% van de stemmen voldoende steun is voor zo een belangrijk besluit. Dat zou veel duidelijker en zuiverder zijn.

Er zijn veel Statenleden die op dit moment dollartekens of liever gezegd eurotekens in hun ogen hebben, vanwege dat heerlijke dividend. Er wordt in de pers gesproken van 500 tot 700 miljoen voor de Zeeuwse samenleving …..

En wie is er nu de spekkoper?

Alles is relatief! De provincies die hun energiebedrijven hebben verkocht, wat hebben zij bij elkaar gekregen? 15 miljard? Zij waren de spekkoper. Zij hadden geld voor de aanleg van prachtige natuurgebieden, geld voor openbaar vervoer. Geld dat wij niet hadden (want wij hadden de kerncentrale - maar dat terzijde).

Diezelfde nu commerciële energiebedrijven krijgen in de komende maanden 24 miljard overheidsgeld. Belastinggeld … Geld dat van ons allemaal is. Dat is wat er veranderd is

Reactie toevoegen

U bent hier