h

Extra gedeputeerde kost de provincie 1,7 miljoen euro

29 juni 2023

Extra gedeputeerde kost de provincie 1,7 miljoen euro

Foto: SP

Ger van Unen van de Socialistische Partij wilde weten hoeveel het de provincie Zeeland gaat kosten wanneer er in plaats van voor vier gedeputeerden voor vijf betaald moet worden. Tijdens de Statenvergadering kreeg ze geen antwoord op die vraag, vandaar dat ze zogenoemde Artikel 44 vragen indiende. Uit de beantwoording bleek dat de kosten voor die extra gedeputeerde in Zeeland voor de komende vier jaar 1.714.500 euro. bedragen.

SP Statenlid Ger van Unen viel vandaag echt wel even stil toen ze dit antwoord onder ogen kreeg. Dat het meer dan een miljoen zou zijn, daar was ze al wel op bedacht, maar dat het ruim 1.7 miljoen gaat kosten, dat was wel even schrikken.

Dat de grootste partij, de BBB, als grote winnaar, 2 gedeputeerden levert vindt Ger logisch. Er moet recht gedaan worden aan de verkiezingsuitslag. Maar er waren ook verliezers. Je zou er bijvoorbeeld ook voor kunnen kiezen om voor de overige gedeputeerden te kiezen voor deeltijd.

In de beantwoording geeft het college van Gedeputeerde Staten aan dat tijdens de vorige perioden geconstaeerd is dat een college van 4 gedeputeerden krap bemeten is. Echter, de gedeputeerden hebben nooit aangegeven dat ze het niet aankonden. "Dit is gewoon een politieke keuze. De ligitieme vraag is dan, wat gaat het college de komende periode extra doen?" aldus Ger van Unen desgevraagd tijdens de radio-uitzending van Omroep Zeeland. "Het gaat hier om belastinggeld, dus dat is de vraag die ik morgen tijdens de Statenvergadering ga stellen." 

Hoe zijn die kosten eigenlijk opgebouwd?

Ten eerste bedraagt het salaris van 1 extra gedeputeerde € 595.000,-.
Daarnaast de pensioenpremie van € 38.500,-.
De kosten van ambtelijke ondersteuning bedragen € 740.000,-.
Een dienstauto inclusief chauffeur kost € 325.000,-.
Tot slot bedragen de kosten van een extra werkkamer € 16.000,-.
Samen dus het kostenplaatje van één miljoen, zevenhonderdveertienduizend vijfhonderd euro (€ 1.714.500,-).

Reactie toevoegen

U bent hier