h

Er verandert niets in Zeeland

30 juni 2023

Er verandert niets in Zeeland

Foto: SP

Het wezenlijke verschil tussen het oude en het nieuwe collegeprogramma?

In de recente Provinciale verkiezingen hebben de Zeeuwse kiezers duidelijk een verschuiving laten zien in hun stemgedrag. Dit roept de vraag op naar het wezenlijke verschil tussen het oude en het nieuwe collegeprogramma. Heeft de politieke aardverschuiving daadwerkelijk invloed gehad op het nieuwe beleid? Deze vraag stelt de Socialistische Partij aan de coalitiepartijen.

Extra gedeputeerde

We hebben doorgevraagd op wat het verschil in kosten is tussen een college van vier of vijf gedeputeerden voor een periode van vier jaar en gisteren kregen we uiteindelijk toch antwoord, de uitkomst is: ….€ 1.714.500,- oftewel bijna een half miljoen per jaar.

De SP-fractie was geschrokken van dit antwoord en stelt de vraag wat het college gaat doen om deze extra kosten te rechtvaardigen. Tot hun teleurstelling kunnen zij in het nieuwe coalitieprogramma geen concrete plannen vinden die deze kosten verantwoorden. Sterker nog, er worden juist delen van het onderdeel cultuur geschrapt en op het gebied van natuur worden er ook onderdelen geschrapt. Het lijkt er dus op dat minder wordt gedaan, dus moet er juist tijd over zijn.

Openbaar Vervoer

De SP is het meest teleurgesteld over de plannen voor het Openbaar Vervoer in Zeeland.

De SP is teleurgesteld dat er geen veranderingen worden doorgevoerd in het beleid rondom het OV. Zij hadden gehoopt dat de BBB, die zegt op te komen voor de leefbaarheid van het platteland, hierin verandering zou brengen. Echter, het nieuwe collegeprogramma suggereert dat de meeste mensen zelf in hun behoeften kunnen voorzien door gebruik te maken van een (deel)auto of (elektrische) fiets. Dit programma betekent dat haltes zullen verdwijnen en buslijnen worden geschrapt. Er komt weliswaar meer geld voor een fijnmazig gedeelte van het OV-plan, maar dit is in feite geen echt Openbaar Vervoer en zal alleen toegankelijk zijn voor diegenen die digitaal vaardig zijn en het systeem goed snappen.

De SP maakt zich grote zorgen over de gevolgen van deze beslissingen voor de voorzieningen, leefbaarheid en bereikbaarheid in Zeeland. Ze voorspellen dat Zeeland onderaan zal bungelen op lijstjes die gaan over deze aspecten. Daarom kondigen wij aan ons de komende vier jaar opnieuw in te zetten voor een beter Openbaar Vervoer in Zeeland.

Iedere Zeeuw telt

Terwijl de SP in Limburg wel deel uitmaakt van het college, luidt het motto van het collegeprogramma daar: "Iedere Limburger telt". Dit sluit aan bij de visie van de SP en geeft erkenning aan degenen die vanuit ontevredenheid anders hebben gestemd. Die Zeeuwen die dachten door hun stem het beleid in de Provincie te kunnen veranderen. De SP zal zich blijven inzetten voor een Zeeland waarin elke Zeeuw telt.

Reactie toevoegen

U bent hier