h

Provincie Zeeland weigert regenboogakkoord te tekenen

11 september 2023

Provincie Zeeland weigert regenboogakkoord te tekenen

Foto: COC Zeelland / ttps://coczeeland.nl/

De provincie Zeeland heeft ervoor gekozen om het regenboogakkoord niet te ondertekenen, wat tot teleurstelling heeft geleid bij het COC Zeeland. Het regenboogakkoord symboliseert de inzet voor lhbti+-emancipatie en het creëren van veilige omgevingen voor mensen van alle seksuele geaardheden en elke genderidentiteit. Door het niet ondertekenen van het akkoord stelt de provincie Zeeland, volgens het provinciebestuur, dat ze al voldoende doet op dit gebied.

Het akkoord houdt onder meer in dat een gedeputeerde LHBTI+ in de portefeuille krijgt en dat er geld wordt vrijgemaakt voor de doelgroep. Dat zijn dit geval de ouderen en jongeren, omdat zij nog bezig zijn de stap te zetten om uit de kast te komen.

Ger van Unen reageert op de bijdrage van inspreker dhr. Nieuwkerk: Ik leefde in een wereld waarin ik dacht dat we dit allemaal al goed geregeld hadden. Tot er hier in de Staten een Statenlid kwam met een persoonlijk verhaal en dat ik dacht ‘Ho wacht even, er is hier nog een wereld te winnen”. Dan heb ik het over Rutger Schonis. Ik denk dat hij het wel goed vindt als ik zijn naam hier noem. Ik was in ieder geval vanaf die dag onder de indruk dat er hier in Zeeland nog wel iets meer aan de hand was.”

SP Statenlid Ger van Unen vraagt zich richting het college af: “Hoe reageert u dan op die mensen die zich onveilig voelen, door geweld, verbaal geweld, ook in hun eigen leefomgeving, mensen die zich in hun eigen gezin niet veilig kunnen voelen. Zouden zij zich niet gesteund voelen door een provinciebestuur dat zegt “wij steunen u wel”. Zou dat niet kunnen helpen?

De SP zou het mooi vinden als de provincie dit akkoord wil ondertekenen, eigenlijk hadden we gehoopt dat het helemaal niet nodig zou zijn. Hoe duidelijk Artikel 1 van de grondwet ook is, waar discriminatie verboden is, speciale aandacht voor deze groep is wel degelijk nodig. Dat dit akkoord niet nodig is, dat zouden wij het liefste ook willen. Maar er zijn genoeg signalen dat dit wel degelijk nodig is.

Ger van Unen: “Een van de kernwaarden van de SP is gelijkwaardigheid tussen mensen. Wij hoeven hier niet over na te denken. Ik ga het gewoon heel concreet maken: Gaat het college dit doen of kunnen ze het onderling niet eens worden, dan ligt het initiatief bij de Staten en dan gaan wij een voorstel indienen en dan komen wij zelf met een opdracht. Zo makkelijk gaan we het doen.”

Verschillende Zeeuwse gemeenten hebben het regenboogakkoord inmiddels al wel van een handtekening voorzien. Ze geven daarmee aan dat iedereen zich veilig moet voelen en veilig moet kunnen wonen in hun gemeenten, welke seksuele geaardheid of genderidentiteit je ook hebt.

De partijen in de Staten bleken verdeeld. Onder meer PvdA/GroenLinks, D66, VVD en SP willen dat het provinciebestuur een handtekening zet onder het akkoord. De coalitiepartijen BBB, SGP en ChristenUnie en ook de PVV zien daar geen meerwaarde in.

Volgens gedeputeerde Harry van der Maas (leefbaarheid en onderwijs) doet Zeeland al van alles op dit vlak, zoals jaarlijks de regenboogvlag hijsen op 11 oktober (Coming Out Day). Gedeputeerde Van der Maas zegde wel toe de dit jaar aangepaste tekst van artikel 1 van de Grondwet, waarin nu ook staat dat discriminatie wegens handicap en seksuele gerichtheid verboden is, op de muur in het provinciehuis te zetten.

Tot dusver zijn er wel regenboogakkoorden gesloten in de provincies Drenthe, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland en Overijssel.

Reactie toevoegen

U bent hier