h

Echte socialist Sjaak Rijkse ontvangt de Zilveren Tomaat

19 oktober 2023

Echte socialist Sjaak Rijkse ontvangt de Zilveren Tomaat

Foto: Ger van Unen / Sjaak Rijkse geïnstalleerd als Statenlid in Zeeland

Op 18 oktober 2023 heeft Sjaak Rijkse de Zilveren Tomaat in ontvangst mogen nemen. De Zilveren Tomaat is de op-een-na hoogste onderscheiding binnen de SP en is in Vlissingen hiervoor slechts eenmaal eerder uitgereikt. De Zilveren tomaat is uitgereikt door Zeeuws Statenlid Ger van Unen.

Sjaak is geboren en getogen in Vlissingen, in 1955. Opgegroeid in het 'rooie dorp', een Vlissingse arbeiderswijk, heeft hij de lagere en  middelbare school doorlopen. Vervolgens ging Sjaak naar de HTS richting electro, vervulde zijn dienstplicht en na een tussenstop als vakkenvuller, werd hij leraar stenografie.

In 2013 is Sjaak zich gaan bemoeien met de politiek. "Ik merkte dat het helemaal verkeerd ging met de samenleving. Onze ouders hebben tientallen jaren gestaakt en gestreden voor verworvenheden als WW en AOW en de neo-liberale politiek breekt dat weer helemaal af! Liefdadigheid en participatie bieden geen zekerheid voor een menswaardig bestaan, laat staan dat de maatschappij dan op basis van gelijkwaardigheid opgebouwd is. De graaicultuur kunnen we alleen via de politiek aanpakken, het wordt hoog tijd voor meer solidariteit!"

Sjaak Rijkse kwam in 2014 in de gemeenteraad. Om ‘een steentje bij te dragen aan het tegengaan van de grote afbraak van ons sociale stelsel’, zoals hij zelf op de site van de gemeente Vlissingen laat weten. Sjaak wordt door het afdelingsbestuur omschreven als ‘echte socialist’. Hij kwam op voor ‘de gewone man in de straat’ en was (mede-)voortrekker van partij-acties voor bijstandsgerechtigden, een supermarkt in de buurt van het Picassoplein en de (ludieke) oprichting van een ‘Schaambank’, een kastje waarin miljonairs die zich schamen voor hun rijkdom geld voor armen kunnen storten.

Of het nou ging om meer blauw op straat, sluiting van een buurtsuper, problemen bij Orionis of Sabewa, de Toltunnel, de marinierskazerne, de Piek, het Nollebos of het toeslagenschandaal, Sjaak streed altijd voor een betere samenleving op basis van solidariteit, menselijkheid en gelijkwaardigheid. Voor een Vlissingen waarin iedereen meetelt, ongeacht afkomst en inkomen. In juni 2021 heeft Sjaak ervoor gekozen om vanwege gezondheidsredenen afscheid te nemen van de gemeenteraad.

Sjaak nam in Provinciale Staten van Zeeland al sinds het begin van 2019 waar voor Roland van Tilborg, in december werd Sjaak officieel geïnstalleerd als Statenlid. In 2020 was Sjaak weer de reddende engel als vervanger van Silvia Tuinder. Vanwege dezelfde gezondheidsredenen heeft Sjaak moeten besluiten om ook afscheid te nemen van Provinciale Staten. Zijn vervanger in de Staten was Alex de Burger.

Foto: Ger van Unen / Zilveren Tomaat en Bedankkaart

Met het uitreiken van de Zilveren Tomaat willen de Statenfractie van de SP, SP Vlissingen en de andere Zeeuwse afdelingen hun waardering uitspreken voor alles dat Sjaak in de afgelopen jaren heeft gedaan binnen de SP. Als Raadslid en als Statenlid heeft hij zich altijd ingezet voor de mensen van Vlissingen en van Zeeland en als echte socialist heeft hij altijd gevochten tegen onrecht.

Reactie toevoegen

U bent hier