h

Meer belastinggeld voor fractieondersteuning

5 oktober 2023

Meer belastinggeld voor fractieondersteuning

Provinciale Staten zijn vandaag akkoord gegaan met het voorstel van Gedeputeerde Staten om meer geld uit te geven voor de Statenfracties. Daarvoor wordt een bedrag van 368.000 euro belastinggeld per jaar uitgetrokken. De Socialistische Partij en de andere kleine fracties in de Staten gaven aan dat zij geen tekort aan geld hebben, maar een tekort aan menskracht.

Wat is er aan de hand? Eenmansfracties mogen, naast het Statenlid, 1 burgercommissielid afvaardigen naar een commissievergadering. Er zijn in de Staten vier commissies ingesteld: Bestuur, Ruimte, Economie en Strategische Opgaven. Deze commissies doen voorbereidend werk voor de Statenvergadering. Grotere fracties mogen 2 of meer burgercommissieleden afvaardigen naar de diverse commissies.

Voor alle fracties betekent het dat de Statenleden deelnemen aan de vergadering van de Provinciale Staten en dat in de commissies Statenleden of burgercommissieleden - dit zijn niet-Statenleden die wel op de verkiezingslijst van de betreffende partij hebben gestaan - mogen deelnemen.

Voor grote fracties is er nooit een probleem, zij kunnen het werk voor de commissies verdelen tussen de Statenleden en meerdere burgercommissieleden. Voor eenmansfracties betekent het dat ze het werk kunnen verdelen tussen 1 Statenlid en 1 burgercommissielid. Als het burgercommissielid om de een of andere reden tijdelijk niet kan, ziek wordt bijvoorbeeld, zal dat ene Statenlid al het werk in zijn of haar eentje moeten doen. 

Alle opositiepartijen hebben een vorige vergadering een motie gesteund om voor de kleinere fracties 2 burgercommissieleden toe te staan. Niet per commissie natuurlijk, maar in totaal. Voor de stemverhouding maakt het niets uit, er blijven evenveel commissieleden per commissie en alleen in de Statenvergadering wordt gestemd. Voor het geld maakt het ook niet uit, het gaat om maximaal 1400 euro per jaar voor alle fracties samen. Waar het wel om gaat is collegialiteit van de grote partijen ten opzichte van de kleine partijen en de kans voor kleine fractie om hun controlerende taak goed uit te kunnen voeren. Goed functionerende fracties, ook de kleinere, komt de kwaliteit van de besluitvorming van Provinciale Staten ten goede. Niets meer en niets minder. In negen van de twaalf provincies zijn 2 of zelfs 3 burgercommissieleden toegestaan.

Het is ook in tegenspraak met de beslissing voor een 5e Gedeputeerde, goed voor ruim 1.7 miljoen Zeeuws belastinggeld. Volgens de coalitiepartijen is deze extra gedeputeerde hard nodig in verband met het vele extra werk dat het Rijk over de schutting van de Provincies heeft gegooid. Maar dat vele werk geldt kennelijk niet voor de kleine fracties.

 

Reactie toevoegen

U bent hier