h

Verzet tegen het nieuwe Zeeuwse mobiliteitsplan

30 november 2023

Verzet tegen het nieuwe Zeeuwse mobiliteitsplan

Foto: SP / Provincie Zeeland concessie 2025

Langzamerhand begint de omvang van het Mobiliteitsplan door te dringen bij vooral buschauffeurs en reizigers. Op het landelijk OV congres in Utrecht is er een rapportage ter sprake gekomen, een rapportage die de commissieleden in ieder geval nog niet ontvangen hebben.

Handtekeningen

De chauffeurs hadden al 7000 handtekeningen ingeleverd tegen dit plan, de chauffeur had nog 150 extra handtekeningen bij zich die via de voorzitter overhandigd zullen worden aan de Gedeputeerde.

Inspekers

De eerste inspreker, een buschauffeur van Connexxion, heeft het over die rapportage, waarin 14 buslijnen geschrapt worden. Hij geeft aan dat op die lijnen 660.000 passagiers per jaar vervoerd worden. Als dit plan doorgaat moeten die passagiers vervoerd gaan worden met 8-persoons taxibusjes, 228 per dag zijn er in Zeeland nodig, wanneer ze helemaal vol zitten. Dat dit volgens die rapportage leidt tot 75% verlies van reizigers, dus 550.000 per jaar.  Die reizigers gaan een alternatief zoeken.  Dit rapport wordt totaal genegeerd. Waarom vraagt deze buschauffeur zich af?

Gestrekte lijnen

De 5 lijnen die overblijven worden “gestrekt”. Dat wil zeggen dat nog slechts enkele haltes overblijven. Geen haltes meer bij winkelcentra, ziekenhuizen, toeristische attracties, historische attracties, horeca, campings, verpleegtehuizen. bijvoorbeeld.  Nu hebben taxibedrijven al personeelsproblemen, dat zal met dit plan nog veel groter worden.

Betrouwbaarheid, bereikbaarheid, betaalbaarheid

De tweede inspreker, ook een buschauffeur van Connexxion, vindt dat de bodem van OV in Zeeland is bereikt, dat we door de bodem heenzakken wanneer de Regionele Mobiliteits Strategie wordt geïntroduceerd. OV gaat over betrouwbaarheid, bereikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid in de kernen. Hij noemt alle plaatsen op die niet meer worden aangesloten op het OV. Hij zegt: “Gelukkig geeft is er de flextaxi. Die gaan al die reizigers brengen. 600 reizigers per uur in de daluren op maandagen tot en met vrijdagen. 75 flextaxi’s per uur (mits er 8 reizigers per busje vervoerd worden) zijn nodig voor deze reizigers. De overheid probeert al jarenlang reizigers in de bus te krijgen en wij geven reizigers geen keuze”.
Hij wijst ook nog eens op het rapport dat wij nog niet hebben: Er zijn jaarlijks in Zeeland 3 miljoen vakantiegangers, 46 miljoen dagjesmensen en meer dan 6 miljoen overnachtingen.

Levensader in gevaar

Een derde inspreker, ook chauffeur bij Connexxion: Hij heeft het vooral over de waarde van het Openbaar Vervoer. Het huidige OV is de levensader van onze provincie. Deze levensader is in gevaar. De grote bus wordt gezien als de grote vervuiler die niet past in de kleine kernen. Deze bus is de ruggengraat voor studenten, ouderen en minder valide mensen. Dit plan leunt op vervoer op afroep. Flextaxi reserveren, naar een halte lopen, in de flextaxi, naar de hub, naar een andere hub, weer een flextaxi reserveren, naar een halte en weer lopen. De totale reis wordt langer, je moet meer overstappen, je hebt minder flexibiliteit. Netwerk van lijnen werden eerst naar teruggebracht naar halfuursdiensten, vervolgens naar uursdiensten teruggebracht. En nu naar dit plan.

Getekend voor een raamwerk

Nog een buschauffeur die komt inspreken heeft het over het vele geld dat is geïnvesteerd in een app om je reis te plannen. Hij schetst de totale vernietiging van het OV in Zeeland, daarna in de rest van Nederland. Commissieleden en gemeenteraadsleden hebben getekend voor een raamwerk, niet voor een uitgewerkt plan. Hij vindt dat we af moeten stappen van het idee dat het OV een verdienmodel zou moeten zijn, dat gaat volgens hem niet in een krimpprovincie als Zeeland.

Publiek Vervoer

Ook een regelmatige reiziger met het OV komt inspreken. Ze heeft het over een pilot in Burg-Haamstede die faliekant is mislukt. Volgens haar maakt nog 1 reiziger per dag daar nog gebruik van het OV. Ze was blij dat er eindelijk een breed protest kwam van de buschauffeurs. Hierdoor kreeg zij als reiziger meer informatie. Ze is geschokt dat provinciale staten vindt dat passagiers er maar aan moeten wennen dat ze wat verder moeten lopen. Ze geeft aan dat de app niet geschikt is voor mensen zonder smartphone. Mobiliteitscentrale kan je ook nog bellen, maar dat gaat niet werken zegt ze. Bij elke vervoerder moet je volgens haar opnieuw het instaptarief betalen. Hoezo kortere reis, hoezo goedkoper, hoe gaat het werken voor ouderen, voor mensen met een beperking, vraagt zij de commissieleden. Ze geeft aan dat toeristen en migranten dit systeem niet kennen. En dat ze zich als reiziger niet vertegenwoordigd voelt door ROVER (Reizigers Openbaar Vervoer). ROVER ondersteunt dit plan ook. Ze vreest voor die mensen die geen rijbewijs hebben en gebruik moeten maken van het OV om op hun werk te komen. Er is nu al personeelsgebrek bij gewone taxi’s, laat staan als we straks gebruik moeten maken van die flextaxi’s. De grote bus gaat niet meer stoppen bij Campings, toeristische atracties, historische gebouwen, niet meer bij WC Zuiddorp in Terneuzen met al haar voorzieningen. Sas v Gent, de bus rijdt er straks wel voorbij maar stopt er niet. Haar oplossing: “Maak het OV goedkoper, doe de kernen aan en realiseer bushaltes in alle woonwijken. Bereken nog maar eens samen met vervoersbedrijven hoe je een goed functionerend openbaar vervoer opzet. Het moet Openbaar Vervoer blijven en geen publiek vervoer”.

OV is een openbare, noodzakelijke voorziening

2 dorpsraadsleden uit Scharendijke spraken samen als laatste in: De eerste inspreekster heeft het over het Openbaar Vervoer nu. Ze geeft aan dat het huidige systeem nu al niet goed werkt. De bus rijdt niet frequent, haltes worden overgeslagen en de routes zijn niet logisch. Ze rijden niet op tijd en niet op de goede tijden voor schoolgangers. Soms komt de bus helemaal niet opdagen, dan moet je gewoon maar wachten tot de volgende bus. In de weekenden is er überhaupt geen OV. Daardoor worden er mensen uit het OV gejaagd die er normaal gesproken graag gebruik van zouden willen maken. Dit geeft een vertekend beeld en velen hebben het al opgegeven. De smoes is dan het tekort aan buschauffeurs. Dan moeten we volgens haar de arbeidsomstandigheden voor buschauffeurs verbeteren.
“Waarom moet alles anders terwijl er misschien eenvoudige oplossingen zijn. Vaker rijden, met kleinere elektrische bussen. Vertrouwen in het OV weer herstellen door de routes en de haltes te verbeteren. OV is een algemene voorziening en niet een product dat zakelijk moet worden bekeken. De duurzaamheid, die we allemaal hoog op onze agenda zouden moeten hebben, die wordt hier totaal gepasseerd, want iedereen wordt weer terug gedwongen in de auto’s. Ik zie om mij heen bewoners die 2 auto’s hebben, niet omdat ze niet van het OV gebruik zouden willen maken, maar ze kunnen niet anders. Je hebt 3 schoolgaande kinderen, die moeten allemaal op verschillende tijden naar school in verschillende plaatsen, hoe ga je dat allemaal voor elkaar krijgen. Nou laat maar, ik pak de auto en ik breng ze wel rond. We krijgen zo steeds meer auto’s op de weg en steeds minder Openbaar Vervoer. Voor ieder dorp, overal, is het essentieel dat het openbaar vervoer er is, dat we er op kunnen rekenen. Het is ook essentieel dat de buschauffeurs een goede plek hebben, goede werkroosters hebben, dat ze tijd hebben om te lunchen. En dat de haltes een veilige en beschermde plek zijn. OV is een openbare, noodzakelijke voorziening”, Aldus deze reiziger en lid van de dorpsraad Scharendijke.

Vragen van de Socialistische Partij

In een artikel op Omroep Zeeland lazen we dat de gedeputeerde niemand is tegengekomen die het nieuwe OV-plan een slecht plan vindt. Wij hebben zoveel artikelen gelezen waarin ernstige zorgen worden geuit over dit plan en daarom vroegen wij aan de gedeputeerde of er werkelijk geen enkele reactie geweest van gemeenten en/of inwoners en/of belanghebbenden en/of deskundigen en/of politieke partijen die hun zorgen over dit plan uitspraken? Gedeputeerde van der Maas wist het voor elkaar te krijgen deze vraag vakkundig te ontwijken bij zijn beantwoording. We hebben dus wel een antwoord gekregen, het antwoord hoorde helaas niet bij onze vraag.

OV-kaart in de buurtbus of flextaxi

Wij hebben begrepen uit een artikel van Omroep Zeeland dat wet- en regelgeving aangepast moet worden, omdat scholieren niet met hun OV-kaart gebruik kunnen maken van een buurtbus en/of flextaxi. Volgens de gedeputeerde is het misschien mogelijk met alleen een contractaanpassing, hij weet het echter niet zeker, ergens in het voorjaar van 2024 komt hier duidelijkheid over.

Openbaar vervoer als alternatief voor eigen vervoer

De gedeputeerde gaat nog steeds uit van het standpunt dat het Openbaar Vervoer een aanvulling moet zijn op het eigen vervoer. Hij is het niet eens met de SP, dat het Openbaar Vervoer een alternatief zou moeten zijn voor het eigen vervoer. Onder andere op het gebied van het milieu staat de provincie voor grote opgaven, het terugdringen van eigen vervoer ten gunste van het openbaar vervoer zou op dat gebied een enorme stap in de goede richting zijn.

Bussen in eigen beheer

Ook in het in eigen beheer uitvoeren van het rijdend materieel (de bussen en andere vervoersmiddelen) ziet de gedeputeerde niet zitten. Volgens de SP zou dat wel een goed idee zijn, omdat dit dan niet mee genomen hoeft te worden in de concessie en bussen die nog lang niet afgeschreven zijn kunnen netjes meegenomen worden in de volgende concessie.

Reactie

Gedeputeerde van der Maas heeft aangegeven dat hij gesprekken aangaat met scholieren, met dorpsraden en met buschauffeurs en met gemeenteraden. Hij gaat ook nog goed kijken naar bepaalde vaste lijnen die nu geschrapt zijn, om te kijken of een aantal toch zullen moeten blijven. Hij wil ook nog goed kijken naar wel of niet emissievrije bussen en naar de lengte van de nieuwe concessie. Hij wil de komende twee jaar besteden aan het gefaseerd invoeren van het nieuwe plan. Zero emissie gaat ie flexibel mee om. Hij wil naar een aanbesteding die succesvol is. Als er buiten de kaders van het RMS wordt getreden dan moet hij terug naar Provinciale Staten en de gemeenteraden.

Reactie toevoegen

U bent hier