h

Wat hebben de Zeeuwen nog te zeggen over de Zeeuwse kust

1 december 2023

Wat hebben de Zeeuwen nog te zeggen over de Zeeuwse kust

Foto: SP

Ger van Unen: “De Socialistische Partij was er bij toen er meer dan 5000 handtekeningen werden aangeboden op de petitie ‘Stop uitbreiding Roompot op Noord-Beveland. De gemeente stelde daarop het besluit uit. De SP was daar op de uitdrukkelijke uitnodiging van de inwoners. Het is niet de bedoeling van de SP om Gemeenteraadje te spelen, maar actie voeren met de inwoners is altijd de werkwijze van de SP. Ger: “Ik voel me wel degelijk ook volksvertegenwoordiger van de inwoners van Noord Beveland.”

‘In Control’

Het gaat er bij de omgevingsvisie en de omgevingsverordening en ook bij de uitbreiding van Roompot en andere recreatieparken over: Wat hebben we nou eigenlijk aan de kustvisie, hebben we er nog wel controle op? ”Wij maken de regels, de wetten, en er zijn mensen - wiens werk het is om de mazen van die wetten te zoeken - die daar heel veel geld mee verdienen. Zijn wij als provincie dan nog wel ‘in control’? De provincie Zeeland denkt het goed geregeld te hebben en dan gebeuren er toch dingen die de Provinciale Staten niet wil.

In control zijn was namelijk destijds de reden om de kustvisie op te stellen. En toen die werd aangenomen, kan Ger zich in ieder geval bij de SP de euforie nog herinneren. “We zitten nou eindelijk aan de knoppen en we hebben afgesproken wat er nou wel mag en wat er nou niet mag”. En ja, verbeteren mag.

Aanbieden van de handtekeningen

“Ik was erbij, bij het aanbieden van die handtekeningen en ik heb de wethouder daar horen zeggen: ‘Dit gaat niet in december gebeuren, misschien wel in januari, februari of maart, want door zowel de hoeveelheid zienswijzen als vanwege de complexiteit, hier moeten we meer tijd voor nemen,” aldus Statenlid Ger van Unen. Er is dus meer tijd. Bovendien staat hier ook het draagvlak van de bevolking op het spel. De grenzen zijn bereikt – behalve dat we ons juridisch moeten laten informeren – moeten we kijken wat we hier tegen kunnen doen, want dit is ongewenst.

Het gaat om een groot gebied, dat niet meer voor de rest van de bevolking beschikbaar is, dat gewoon vol gebouwd wordt, het gaat hier niet over kwaliteitsverbetering, niet over herinrichting, het gaat hier over een verdubbeling!

Eenheden of slaapplaatsen?

We moeten anders gaat denken. Als we het hebben over het aantal eenheden en ze breiden niet uit in eenheden, dan moeten we het over slaapplaatsen gaan hebben, dan moeten we dat in onze regels opnemen. Dan hebben we een extra stok achter de deur.

Statenlid van Unen: “Toerisme is iets heel moois voor Zeeland. Maar wij moeten de controle blijven houden. Want anders lopen ze over onze provincie heen.”

Overigens werkt de SP niet alleen in Zeeland maar in alle kustprovincies uitdrukkelijk samen en voert ze actie met bewoners die met deze ongewenste ontwikkelingen te maken krijgen.

Reactie toevoegen

U bent hier