h

Zeeuwse fracties verenigen zich op Paarse Vrijdag

4 december 2023

Zeeuwse fracties verenigen zich op Paarse Vrijdag

Foto: Marja Snoeren / SP Zeeland

Op vrijdag 8 december hebben de Zeeuwse fracties van de Socialistische Partij Zeeland (SP), D66 Zeeland, PvdA-GroenLinks Zeeland en de Partij voor de Dieren Zeeland het regenboogakkoord ondertekend. Deze dag, ook wel bekend als Paarse Vrijdag, markeert een belangrijke mijlpaal in het streven naar gelijke rechten en acceptatie voor de LHBTI+-gemeenschap in de provincie Zeeland.

Paarse Vrijdag is een dag waarop scholieren en studenten door het dragen van de kleur paars op school hun solidariteit kunnen tonen met LHBTI+'ers. In Nederland wordt de dag  ieder jaar op de tweede vrijdag van december gehouden.

Op initiatief van COC Zeeland hebben deze vier politieke partijen op die dag het Regenboogakkoord ondertekend. Eerder was er al een poging gedaan om dit akkoord door het Provinciebestuur te laten ondertekenen, maar dat is niet gelukt. Desalniettemin hebben de vier fracties besloten om zich te verbinden aan het akkoord en daarmee de belofte te doen zich (nog) meer in te zetten voor de Zeeuwse LHBTI+-gemeenschap.

De feestelijke ondertekening van het Regenboogakkoord vond om 15.00 uur plaats in het Provinciehuis, in de voorhal van het Statencomplex. Dit symbolische moment heeft de betrokkenheid van de Zeeuwse fracties bij de LHBTI+-gemeenschap benadrukt en hun toewijding aan gelijke rechten en acceptatie bekrachtigd.

Na de ondertekening gingen de fracties door naar het Koffiepand in Middelburg. Daar gingen ze in gesprek met Gender and Sexuality Alliances (GSA's) en andere mensen uit de LHBTI+-gemeenschap en daarbuiten.

Door gezamenlijk op te treden lieten deze Zeeuwse fracties zien dat zij zich sterk maken voor een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Reactie toevoegen

U bent hier